Berg en Dal rijdt schoon

Binnen onze gemeente wordt veel gereden met auto's en vrachtwagens. We moeten ons afvragen of iedere rit nodig is. Of we efficiënter kunnen reizen. En of het milieuvriendelijker kan. Dat vraagt om andere mobiliteit en de voorwaarden daarvoor.

Wat willen we bereiken?

  • In 2030 willen we 50% energie besparen door lichtmasten te verLED'en.
  • We willen een betere infrastructuur creëren om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken.
  • We willen het aantal auto's en autokilometers verminderen.