Economische visie: Hier wordt gewerkt!

In de economische visie van de gemeente Berg en Dal staan de ambities en doelen van de gemeente Berg en Dal op economisch terrein. De visie bevat een uitgebreide analyse van de huidige situatie van de lokale economie. Daarnaast benoemt de visie de speerpunten en actielijnen die we de komende jaren uitwerken in concrete acties. De gemeenteraad heeft de visie op 9 maart 2017 vastgesteld.

Kadernota toerisme: Van trots naar topbestemming!

Toerisme is belangrijk voor de gemeente Berg en Dal en kent een lange traditie. De kadernota Toerisme is de leidraad voor de toeristische ontwikkeling in de komende jaren.