Bij een initiatief kunnen verschillende partijen een rol spelen. Welke partijen en welke rollen zijn dat?

Inwoner

Bent u inwoner? Dan kiest u bij welke plannen of initiatieven u betrokken wilt zijn. U doet mee als belanghebbende, betrokkene, initiatiefnemer, meedenker, uitvoerder of beslisser.

Projectontwikkelaar, inwonerinitiatief, corporatie of ondernemer

Bent u een projectontwikkelaar, inwonerinitiatief, corporatie, of ondernemer? Dan helpt u bij het aanpakken of oplossen van situaties. Bijvoorbeeld huisvestingsvragen, de inrichting van de openbare ruimte of zorg, ontmoeting en activiteiten in de buurt. U heeft ideeën hierover, en soms ook de vakkennis, het geld, en/of de uitvoeringskracht om hiermee aan de slag te gaan.

Lid college van burgemeester en wethouder

Bent u lid van het college van burgemeester en wethouders? Dan werkt u voor de inwoners van de gemeente Berg en Dal. Als bestuur brengt u plannen verder die met, door en voor de gemeenschap worden gemaakt. Als gelijkwaardig partner en/of vertegenwoordiger van alle belangen. En ook als bevoegde gezag dat de wet handhaaft.

Raadslid

Bent u raadslid? Dan bent u onder andere de bewaker van het democratische proces. Als agendabepaler brengt u thema’s onder de aandacht en stelt u inhoudelijke kaders op. Als verbinder en controleur kijkt u of alle relevante mensen en partijen meedoen. U let erop of mensen die er anders over denken invloed kunnen hebben. Als scheidsrechter of beslisser hakt u knopen door over belangen. En u controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn rol goed vervuld.

Ambtenaar

Bent u ambtenaar? Dan heeft u verschillende rollen. U bent verbinder van inwoners, het bestuur en organisatie(s) en brengt initiatieven met en uit dorpen verder. Als adviseur zorgt u voor democratische processen zodat iedere belanghebbende en belangstellende mee kan doen. Als generalist die het geheel overziet brengt u in beeld wat er speelt en verkent u wat er nodig is en kijkt u of de uitvoering goed verloopt. U kunt ook een specialist zijn met specifieke kennis. Of een toetser/handhaver die checkt of deelnemers zich aan de afspraken houden.