Bent u 18 jaar of ouder en krijgt u een voorziening uit de Wmo. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of specialistische dagbesteding? Dan betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage in de kosten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage.

Hoe werkt het?

Wanneer betaalt u geen bijdrage in de kosten?

U betaalt geen bijdrage in de kosten voor:

  • Rolstoelvoorzieningen, rolstoelaccessoires en duwondersteuning;
  • Vervoer door Avan (hiervoor betaalt u wel een prijs per kilometer, maar die wordt niet door het CAK geïnd).
  • Arbeidsmatige dagbesteding;
  • Voorzieningen voor een minderjarige (met uitzondering van woningaanpassingen);
  • Een algemene voorziening, zoals inloop en ontmoeting (hiervoor betaalt u bijvoorbeeld wel thee, koffie, deelname maaltijd en/of materiaalkosten).

Hoogte van de bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 20,60 per maand. Het maakt hierbij niet uit of u de voorziening zelf (in natura) of als een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt.

Het CAK stuurt u een beschikking (besluit) over de hoogte van uw bijdrage en int deze bijdrage ook.

Kijk hiervoor op de website van het CAK. Of neem contact op met het gratis telefoonnummer 0800-1925 en leg uw vraag voor aan een medewerker van het CAK.

Kwijtschelding van de eigen bijdrage

Wanneer u op grond van ons minimabeleid in aanmerking komt voor kwijtschelding van de eigen bijdrage Wmo, dan wordt dit automatisch door het CAK toegepast. U hoeft de eigen bijdrage dan niet te betalen. In de beschikking van het CAK staat dat u een eigen bijdrage moet betalen, maar in de factuur die u daarna krijgt staat dat u € 0,- eigen bijdrage moet betalen.