Energievisie 2017-2020

We willen dat onze gemeente in 2050 klimaatneutraal is. Dit is haalbaar, maar we moeten wel stappen zetten! Als één van de eerste stappen hebben we een Energievisie opgesteld. In de Energievisie gemeente Berg en Dal is beschreven waar we staan en wat we doen op gebied van energie. We beginnen met:

  • Besparen. Wat we besparen, hoeven we namelijk niet op te wekken.
  • Zoveel mogelijk lokaal en op kleine schaal (op veel verschillende plekken) energie opwekken, zoals zonnecellen op daken.
  • Met lokaal grootschalige energie opwekken. Hierbij kunt u denken aan grote zonnevelden, windmolens, waterkrachtcentrales of biovergistingsinstallaties (zie het blokje 'Kansenkaart Duurzame Energie' hiernaast).