Na overlijden van een familielid krijgt u te maken met het erfrecht. Als niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, is erfgenamenonderzoek nodig. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de Basisregistratie personen(externe link) (BRP) van de gemeente.

Meestal blijkt uit het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Is het niet duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan doet de notaris een aanvraag bij de gemeente voor erfgenamenonderzoek in (onder andere) de gemeentelijke BRP. Dit betekent dat hij om een opgave van nabestaanden vraagt. U kunt dit onderzoek ook zelf aanvragen.

Aanvragen

Notarissen kunnen het onderzoek direct online aanvragen. Hiervoor moet u als notaris inloggen met e-Herkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel nodig op minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+.

U kunt het onderzoek ook zelf aanvragen via DigiD. We nemen de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. Uiterlijk na 4 weken krijgt u van ons het onderzoek.

Het erfgenamenonderzoek is bedoeld om na te gaan of er mogelijk nog andere kinderen of erfgenamen zijn dan in eerste instantie bekend is. Duidelijkheid over eventuele erfgenamen is nodig om een verklaring van erfrecht op te kunnen stellen. Voor het regelen van allerlei zaken met bijvoorbeeld de bank, verzekeraar enzovoorts heeft u een verklaring van erfrecht nodig. Deze verklaring vormt voor instanties een bewijs dat met de juiste persoon zaken wordt gedaan.

Hoe werkt het?

Erfgenamen (volgens de wet) zijn:

  • echtgenoot, kinderen en (achter)kleinkinderen
  • ouders, broers en zusters en hun kinderen
  • grootouders met hun (klein)kinderen
  • ooms, tantes, neven en nichten
  • overgrootouders en hun afstammelingen tot in de zesde graad

Zonder bloedverwanten vervalt de nalatenschap aan de Nederlandse staat.

Geen erfgenamen (volgens de wet) zijn:

  • zwager en schoonzuster
  • aangetrouwde kinderen en stiefkinderen
  • een gescheiden man of vrouw

Wat doet de notaris voor een Verklaring van Erfrecht?

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn. Bovendien zoekt hij in de gemeentelijke registers of er nog andere erfgenamen zijn, een zogeheten erfgenamenonderzoek(externe link). Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. Eventueel zoekt de notaris dit ook uit in het buitenland. De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel aanwezig testament heeft opgesteld. Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring.

Kosten

Kosten: €47,75