Feesttent plaatsen

Gebruiksmelding tent

Organiseert u een evenement en maakt u hierbij gebruik van een tent? Dan kunt u dit regelen bij de aanvraag van een evenementenvergunning. Organiseert u geen evenement, maar plaatst u wel een tent waarbij sprake is van één (of meer) van onderstaande gevallen? Dan moet u een gebruiksmelding doen van deze tent. Deze melding kunt u via onderstaand formulier indienen.

In de tent is sprake van:

  • Nachtverblijf voor meer dan 10 personen;
  • Meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;
  • Meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • Meer dan 150 gelijktijdig aanwezige personen.

Belangrijk om te weten is dat de tent altijd moet voldoen aan de eisen uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Dit geldt dus ook voor tenten waarbij geen sprake is van bovenstaande gevallen. Wijkt u bewust af van de eisen uit dit Besluit om de brandveiligheid met andere maatregelen te waarborgen? Dan moet u ook een gebruiksmelding doen.

Meldingsformulier brandveilig gebruik tent