Als bedrijf, vereniging of school mag u een paar keer per jaar een festiviteit organiseren, waarbij u veel geluid maakt. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden bij een café
  • een straatfeest samen met andere verenigingen
  • een personeelsfeest met een band of dj
  • een schooltoernooi

Als u zo'n festiviteit wilt organiseren, meldt u dit bij de gemeente.

Dit kunt u direct online melden. U moet dit ten minste 2 weken voor de aanvang van de festiviteit doen. U heeft hiervoor als organisatie eHerkenning nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.

Toelichting

Op grond van artikel 2.21 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in combinatie met artikel 4.2 en 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gelden de reguliere geluidnormen uit het Activiteitenbesluit niet bij festiviteiten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee typen festiviteiten:

  • Collectieve festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen;
  • Incidentele festiviteiten.

In de APV is vastgelegd dat er maximaal 4 incidentele festiviteiten per inrichting per jaar mogen worden gehouden. Deze festiviteiten moeten ten minste twee weken voor aanvang van de festiviteit worden gemeld bij de gemeente Groesbeek.

Als collectieve dagen zijn aangewezen Carnaval (zaterdag t/m dinsdag), Koningsdag t/m 21.00 uur, Kermis (zondag t/m woensdag), de Groesbeekse vierdaagsedag (donderdag) en Oudjaarsdag. Voor deze dagen hoeft u geen melding in te dienen.

Tijdens incidentele en collectieve festiviteiten gelden de volgende voorwaarden:

  • Het geproduceerde muziekgeluid veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 60 dB(A) voor het bebouwde gedeelte en niet meer dan 80 dB(A) voor de buitenruimte van de inrichting, gemeten op 1,5 meter van de gevel van geluidgevoelige gebouwen en op een hoogte van 1,5 meter.
  • De geluidswaarde als bedoeld onder punt 1 is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
  • Op de dagen dat een verruiming van de geluidnormen is toegestaan dient de extra muziek uiterlijk om 01.00 uur te worden beëindigd. Na 01:00 uur gelden de reguliere geluidnormen zoals bedoelt in het Activiteitenbesluit.

Voorkom klachten door bijvoorbeeld uw buren tijdig in kennis te stellen van uw voornemen om een feest te organiseren (nodig uw buren uit).