Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste andere Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten. Welke kaart u krijgt hangt af van uw situatie:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig auto kunt rijden.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelf auto kunt rijden. U bent afhankelijk van een chauffeur en van permanente begeleiding.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. Als uw instelling het vervoer verzorgt van hun bewoners, kan zij een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend gebruik maakt van een rolstoel. U gebruikt de combinatiekaart als u zelf rijdt én als u zich laat vervoeren door anderen.

De snelste manier om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen is online met DigiD.

Afspraak maken

Regelt u dit liever op het gemeentehuis, maak dan een afspraak. U kunt een afspraak maken bij een van de servicepunten Burgerzaken of het gemeentehuis in Groesbeek. Dit kan heel eenvoudig online. U kunt tijdens uw afspraak aangeven of u uw gehandicaptenparkeerkaart (gratis) thuis wilt laten bezorgen of komt ophalen in het gemeentehuis in Groesbeek.

Hoe werkt het?

Om een gehandicaptenparkeerkaart te kunnen krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voor een bestuurderskaart: U kunt, zelfstandig of met hulpmiddelen (zoals een rollator of een stok), niet meer dan 100 meter lopen.
  • Voor een passagierskaart: U kunt, zelfstandig of met hulpmiddelen (zoals een rollator of een stok), niet meer dan 100 meter lopen en u bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp en begeleiding van een bestuurder, of:
  • U maakt blijvend gebruik van een rolstoel.

Medisch onderzoek

Vraagt u voor het eerst een parkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, meestal hoeft u alleen wat vragen te beantwoorden. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee, zoals afspraken- of medicijnkaarten. De medische instantie adviseert de gemeente of u wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Als uw parkeerkaart verlengd moet worden, dan is medisch onderzoek meestal niet meer nodig. Is uw medische situatie gewijzigd, dan kan de gemeente u wel doorverwijzen naar de medische instantie.

De gemeente betaalt de kosten voor het onderzoek van de medische instantie.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd? U kunt bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Bij verlies of diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten toe:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen

Kosten

In 2022 kost een gehandicaptenparkeerkaart € 46,85. Houd er rekening mee dat u bij de Servicepunten Burgerzaken in de Polder alleen kunt pinnen, contant betalen is daar niet mogelijk.

U betaalt één keer per 5 jaar legeskosten voor een gehandicaptenparkeerkaart. Als de kaart bijvoorbeeld na één jaar verlengd moet worden, hoeft u geen legeskosten te betalen. Let op; op het moment dat u een aanvraag indient, moet u deze kosten betalen. Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, dan krijgt u de gemaakte kosten niet terug.

Hoe lang duurt het?

De procedure tussen aanvraag en uitreiking duurt maximaal 8 weken.

Wat moet ik doen als ik een ander kenteken krijg?

Krijgt u een nieuw kenteken? Neemt u dan contact op met de gemeente. Wij plaatsen dan zo snel mogelijk een nieuw kentekenbord bij uw parkeerplaats.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Gaat u verhuizen binnen de gemeente? Dan moet u opnieuw een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen voor bij uw nieuwe adres.