Heeft u een langdurige (= meer dan een half jaar) handicap? En wilt u op een voor u makkelijke plek kunnen parkeren? Bijvoorbeeld dichtbij de ingang van winkels of kantoor. Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan.

Medisch onderzoek

Om aan te tonen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart onderzoekt een onafhankelijke medische instantie (Argonaut) uw handicap. De gemeente regelt dit voor u. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, meestal hoeft u alleen wat vragen te beantwoorden. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee, zoals afspraken- of medicijnkaarten. Argonaut adviseert de gemeente of u wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Is uw handicap chronisch? En hebben wij (of een andere gemeente) de gegevens over uw handicap al van een onafhankelijke medische instantie? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.  

De gemeente betaalt de kosten voor het onderzoek van de medische instantie.

Soort gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten. Welke u krijgt hangt af van uw situatie:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een rijbewijs;
 • De bestuurderskaart is persoonsgebonden;
 • U kunt met krukken, stok of een rollator niet meer dan 100 meter aaneengesloten lopend overbruggen.

Passagierskaart

Met een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

 • U kunt zelf niet rijden;
 • Met krukken, stok of rollator kunt u niet meer dan 100 meter aaneengesloten lopend overbruggen;
 • U heeft de hulp van een begeleider altijd nodig. Van deur tot deur;
 • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook in aanmerking komen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen. Een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart is ook mogelijk. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart ook aanvragen als u geen eigen voertuig heeft. De snelste manier om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen is online met DigiD

Digitaal aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Afspraak maken

Regelt u dit liever op het gemeentehuis, maak dan een afspraak. U kunt een afspraak maken bij een van de servicepunten Burgerzaken of het gemeentehuis in Groesbeek. Dit kan heel eenvoudig online.

Het bestuur van een instelling waar gehandicapten verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dit kan alleen geregeld worden door een afspraak te maken.

Maak een afspraak voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart

Iemand anders machtigen voor uw aanvraag

Als u niet in staat bent om zelf naar de afspraak kunt komen, is het ook mogelijk om iemand anders te machtigen voor uw aanvraag gehandicaptenparkeerkaart. Dit doet u door de persoon die u machtigt een briefje mee te geven met daarin:

 • Uw naam;
 • (Een kopie van) uw identiteitsbewijs;
 • De naam van degene die u machtigt.

Degene die u machtigt voor de aanvraag moet ook een identiteitsbewijs meenemen.

Thuisbezorgen

U kunt tijdens uw afspraak aangeven of u uw gehandicaptenparkeerkaart (gratis) thuis wilt laten bezorgen of persoonlijk komt ophalen in het gemeentehuis in Groesbeek. U mag de gehandicaptenparkeerkaart niet door iemand anders op laten halen.

Gehandicaptenparkeerkaart na 5 jaar verlengen 

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter, als artsen verwachten dat er binnen 5 jaar herstel mogelijk is. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat minimaal 8 weken voor de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd? U kunt bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Bij verlies of diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie(externe link). Met het proces-verbaal kunt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn. Als uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd is en u vraagt een nieuwe kaart aan moet u nogmaals de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart betalen.

Wat heb ik nodig bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart

 • Wanneer u de aanvraag op het gemeentehuis, of een servicepunt regelt, dan moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. Als u de parkeerkaart online (met DigiD) aanvraagt, is een identiteitsbewijs niet meer nodig.
 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen(externe link). Als u de aanvraag online doet, moet u deze op het gemeentehuis afgeven, of opsturen. Als u langs komt, moet u de pasfoto direct meenemen.

Kosten

In 2023 kost een gehandicaptenparkeerkaart € 48,45. Houd er rekening mee dat u bij de Servicepunten Burgerzaken in de Polder alleen kunt pinnen, contant betalen is daar niet mogelijk.

U betaalt één keer per 5 jaar legeskosten voor een gehandicaptenparkeerkaart. Als de kaart bijvoorbeeld na één jaar verlengd moet worden, krijgt u de legeskosten die u bij deze verlenging betaald heeft terug. Ook als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd. Let op; op het moment dat u een aanvraag indient, moet u deze kosten betalen.

Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd en u heeft de afgelopen 5 jaar niet al legeskosten betaald, dan krijgt u de gemaakte kosten niet terug.

Let op: Als u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt omdat uw oude kaart verloren, beschadigd of gestolen is, krijgt u de gemaakte kosten niet terug.

Hoe lang duurt het?

De procedure tussen aanvraag en uitreiking duurt maximaal 8 weken.