Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een langdurige (= meer dan een half jaar) handicap? En wilt u op een voor u makkelijke plek kunnen parkeren? Bijvoorbeeld dichtbij de ingang van winkels of kantoor. Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan.

Medisch onderzoek

Om aan te tonen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart onderzoekt een onafhankelijke medische instantie (Argonaut) uw handicap. De gemeente regelt dit voor u. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, meestal hoeft u alleen wat vragen te beantwoorden. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee, zoals afspraken- of medicijnkaarten. Argonaut adviseert de gemeente of u wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Is uw handicap chronisch? En hebben wij (of een andere gemeente) de gegevens over uw handicap al van een onafhankelijke medische instantie? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.  

De gemeente betaalt de kosten voor het onderzoek van de medische instantie.

Soort gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten. Welke u krijgt hangt af van uw situatie:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een rijbewijs;
 • De bestuurderskaart is persoonsgebonden;
 • U kunt met krukken, stok of een rollator niet meer dan 100 meter aaneengesloten lopend overbruggen.

Passagierskaart

Met een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

 • U kunt zelf niet rijden;
 • Met krukken, stok of rollator kunt u niet meer dan 100 meter aaneengesloten lopend overbruggen;
 • U heeft de hulp van een begeleider altijd nodig. U kunt dus niet een korte tijd zelfstandig wachten totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd, zoals bij een ziekenhuisafspraak;
 • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook in aanmerking komen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen. Een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart is ook mogelijk. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart ook aanvragen als u geen eigen voertuig heeft. De snelste manier om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen is online met DigiD

Digitaal aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Afspraak maken

Regelt u dit liever op het gemeentehuis, maak dan een afspraak. U kunt een afspraak maken bij in het gemeentehuis in Groesbeek of servicepunt Burgerzaken in Millingen. 

Het bestuur van een instelling waar gehandicapten verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dit kan alleen geregeld worden door een afspraak te maken.

Maak een afspraak voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart

Iemand anders machtigen voor uw aanvraag

Als u niet in staat bent om zelf naar de afspraak kunt komen, is het ook mogelijk om iemand anders te machtigen voor uw aanvraag gehandicaptenparkeerkaart. Dit doet u door de persoon die u machtigt een briefje mee te geven met daarin:

 • Uw naam;
 • (Een kopie van) uw identiteitsbewijs;
 • De naam van degene die u machtigt.

Degene die u machtigt voor de aanvraag moet ook een identiteitsbewijs meenemen.

Thuisbezorgen

U kunt tijdens uw afspraak aangeven of u uw gehandicaptenparkeerkaart (gratis) thuis wilt laten bezorgen of persoonlijk komt ophalen in het gemeentehuis in Groesbeek. U mag de gehandicaptenparkeerkaart niet door iemand anders op laten halen.

Gehandicaptenparkeerkaart na 5 jaar verlengen 

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter, als artsen verwachten dat er binnen 5 jaar herstel mogelijk is. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat minimaal 12 weken voor de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd? U kunt bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Bij verlies of diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn. Als uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd is en u vraagt een nieuwe kaart aan moet u nogmaals de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart betalen.

Wat heb ik nodig bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart

 • Doet u de aanvraag in het gemeentehuis of bij een servicepunt? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. En een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • Vraagt u de parkeerkaart online aan met DigiD? Dan is een identiteitsbewijs niet meer nodig. Doe dan een kleurenpasfoto in een envelop. De pasfoto moet voldoen aan de pasfoto-eisen.  U kunt de envelop met pasfoto afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Schrijft u op de achterkant van de pasfoto uw naam met voorletters en uw geboortedatum. Schrijf op de envelop schrijft: Sociaal team – GPK.  U kunt de pasfoto met naam en geboortedatum achterop ook opsturen naar: 
  Gemeente Berg en Dal
  t.a.v. Sociaal team-GPK
  Postbus 20
  6562 AA Berg en Dal.

Kosten

In 2024 kost een gehandicaptenparkeerkaart € 50,65. 

Bij een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart betaalt u legeskosten. Deze zijn voor administratieve handelingen en het medisch onderzoek. Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan krijgt u de kosten dus niet terug.

Bij een aanvraag voor een verlenging binnen 5 jaar, betaalt u weer legeskosten. U krijgt deze kosten na afloop van de procedure terug. Zowel bij een toekenning als bij een afwijzing van de verlenging.
 

Let op: Vraagt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aan omdat uw oude kaart verloren, beschadigd of gestolen is? Dan krijgt u de gemaakte kosten niet terug.

Hoe lang duurt het?

De procedure tussen aanvraag en uitreiking duurt maximaal 12 weken.