De gemeente Berg en Dal biedt samen met de zorgverzekeraars CZ en VGZ de gemeente zorgverzekering aan. Deze zorgverzekering is er voor inwoners met een laag inkomen en een vermogen tot € 50.000,-.

Waarom de gemeente zorgverzekering?

  • Een brede dekking voor o.a. (fysio)therapie, eigen bijdrage Wmo, een bril of de tandarts. U kunt kiezen uit vier verschillende pakketten met verschillende vergoedingen.
  • De gemeente betaalt een deel van de premie aan CZ of VGZ.
  • Heeft u hoge zorgkosten en moet u elk jaar het volledig eigen risico betalen? Dan is het Gemeentepakket Compleet + € 0,- eigen risico van VGZ of het pakket Gemeenten Extra Uitgebreid van CZ wat voor u. De premie van deze pakketten is hoger, maar het eigen risico hoeft u niet meer te betalen.

Inkomensgrens en vermogensgrens

U kunt zich aanmelden bij de gemeente zorgverzekering als uw gezamenlijke inkomen (van u en uw eventuele partner) lager is dan de inkomensgrens die van toepassing is op uw leefsituatie. Let op: bent u 18,19 of 20 jaar dan kijken we ook naar het inkomen van uw ouders. Hieronder ziet u het overzicht. De bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Denkt u er aan dat bijvoorbeeld een heffingskorting, pensioen, alimentatie of inkomsten uit verhuur ook meetellen als inkomen.

Ook geldt er een vermogensgrens. Uw gezamenlijk vermogen mag niet hoger zijn dan € 50.000,00. Een eigen woning telt niet mee. Vermogen kan bijvoorbeeld zijn: spaargeld, waardepapieren, auto of motor, caravan, boot, sieraden. Het vermogen van uw kinderen tot 18 jaar hoort daar ook bij.

Inkomensgrens 120% bijstandsnorm bij verschillende leefsituaties per 01-01-2021

LeefsituatieInkomensgrens (netto per maand incl vakantietoeslag)
alleenstaande (ouder) 18, 19 of 20 jaar€ 318,59
samenwonend en allebei 18, 19 of 20 jaar€ 637,18
samenwonend en één is 18,19 of 20 jaar, de ander 21 of ouder€ 1.240,39
samenwonend en met ten laste komende kinderen, beiden 18, 19 of 20 jaar€ 1.005,90
samenwonend met ten laste komende kinderen, waarvan één partner 18,19 of 20 jaar, de ander 21+€ 1.609,12
alleenstaande (ouder) 21 jaar of ouder, jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.290,53
samenwonend en 21 jaar of ouder, jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.843,61
alleenstaande (ouder), AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.435,16
samenwonend, waarvan één of beiden AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.944,89
alleenstaande (ouder) wonend in een instelling, inclusief verhoging€ 442,64
samenwonend, wonend in een instelling, inclusief verhoging€ 711.60

Pakketten en premiebedragen 2021

 VGZ Gemeentepakket CompleetVGZ Gemeentepakket Compleet + € 0,- eigen risicoCZ Gemeenten ExtraCZ Gemeenten Extra Uitgebreid
Premie€ 166,90€ 196,30€ 174,94€ 216,89
Gemeentelijke bijdrage€ 17,00 Deze bijdrage betalen wij aan VGZ.€ 37,00 Deze bijdrage betalen wij aan VGZ.€ 17,00 Deze bijdrage betalen wij aan CZ.€ 37,00 Deze bijdrage betalen wij aan CZ.
Premie min de gemeentelijke bijdrage€ 149,90€ 159,30€ 157,94€ 179,89
Eigen risico nog zelf betalen?Ja (max € 385,-)neeJa (max € 385,-)nee

Wie betaalt de premie aan de zorgverzekeraar?

U moet zelf de premie aan de zorgverzekeraar betalen.

Aanmelden?

Ga naar www.gezondverzekerd.nl en vul de gemeentenaam Berg en Dal in. Hier kunt u uw pakket kiezen. Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan moet u zich aanmelden vóór 1 januari 2021. VGZ of CZ meldt u dan af bij uw oude zorgverzekeraar. Als u de polis heeft ontvangen, bent u toegelaten tot de gemeente zorgverzekering.

Vragen of hulp nodig bij het overstappen?

Heeft u vragen over de gemeente zorgverzekering of heeft u hulp nodig bij het overstappen, neem dan contact op met:

  • De ouderen adviseurs (vrijwilligers), als u ouder dan 50 bent en woont in de dorpen: Berg en Dal, Heilige Landstichting, Millingen aan de Rijn, Leuth, Kekerdom, Ooij, Beek, Ubbergen, Erlecom en Persingen. Telefoonnummer: 06-30763931
  • Ingeborg van der Heijden of Paul Willemsen (consulenten inkomen gemeente Berg en Dal), als u jonger bent dan 50 en/of woont u in Groesbeek. Telefoonnummer: 14024.