De gemeente Berg en Dal biedt samen met de zorgverzekeraars CZ en VGZ de gemeente zorgverzekering aan. Deze zorgverzekering is er voor inwoners met een laag inkomen en vermogen.

Aanmelden en pakket kiezen(externe link)

Waarom de gemeente zorgverzekering?

  • Een brede dekking voor o.a. (fysio)therapie, eigen bijdrage Wmo, een bril of de tandarts. U kunt kiezen uit vier verschillende pakketten met verschillende vergoedingen.
  • De gemeente betaalt een deel van de premie aan CZ of VGZ.
  • Heeft u hoge zorgkosten en moet u elk jaar het volledig eigen risico betalen? Dan is het Gemeentepakket Compleet + € 0,- eigen risico van VGZ of het pakket Gemeenten Extra Uitgebreid van CZ wat voor u. De premie van deze pakketten is hoger, maar het eigen risico hoeft u niet meer te betalen.

Inkomensgrens en vermogensgrens

U kunt zich aanmelden bij de gemeente zorgverzekering als uw gezamenlijke inkomen (van u en uw eventuele partner) lager is dan de inkomensgrens die van toepassing is op uw leefsituatie. Let op: bent u 18, 19 of 20 jaar dan kijken we ook naar het inkomen van uw ouders. Hieronder ziet u het overzicht. De bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Denkt u er aan dat bijvoorbeeld een heffingskorting, pensioen, alimentatie of inkomsten uit verhuur ook meetellen als inkomen.

U mag vanaf 1 januari 2024 niet meer vermogen hebben dan:

  • Voor alleenstaanden: uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 7.575,-.
  • Voor alleenstaanden met ten laste komende kinderen: uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 15.150,-. Ten laste komend kind betekent dat uw kind jonger dan 18 jaar is. En het een eigen-, geadopteerd- of stiefkind is dat in Nederland woont. Pleegkinderen worden hier niet in mee genomen.
  • Voor gehuwden: uw gezamenlijke vermogen mag niet hoger zijn dan €15.150,-.

Vermogen kan bijvoorbeeld zijn: spaargeld, waardepapieren, auto of motor, caravan, boot, sieraden. Het vermogen van uw kinderen tot 18 jaar hoort daar ook bij.

Vermogen in de eigen woning telt niet mee. Als u schulden heeft en vermogen, dan worden de schulden eerst van het vermogen afgetrokken. Het bedrag dat dan overblijft is uw vermogen.

Inkomensgrens 120% bijstandsnorm bij verschillende leefsituaties per 1 januari 2024

LeefsituatieInkomensgrens (netto per maand met vakantietoeslag)
alleenstaande (ouder) 18, 19 of 20 jaar€    380,33
samenwonend en allebei 18, 19 of 20 jaar€    760,66
samenwonend en één is 18,19 of 20 jaar, de ander 21 of ouder€ 1.480,75
samenwonend en met ten laste komende kinderen, beiden 18, 19 of 20 jaar€ 1.200,83
samenwonend met ten laste komende kinderen, waarvan één partner 18,19 of 20 jaar, de ander 21+€ 1.920,92
alleenstaande (ouder) 21 jaar of ouder, jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.540,60
samenwonend en 21 jaar of ouder, jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd€ 2.200,85
alleenstaande (ouder), AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.710,91
samenwonend, waarvan één of beiden AOW-gerechtigde leeftijd€ 2.318,78
alleenstaande (ouder) wonend in een instelling, inclusief verhoging€    529,81
samenwonend, wonend in een instelling, inclusief verhoging€    853,77

Pakketten en premiebedragen 2024

 VGZ Gemeentepakket CompleetVGZ Gemeentepakket Compleet + € 0,- eigen risicoCZ Gemeenten ExtraCZ Gemeenten Extra Uitgebreid
Premie€ 201,20€ 230,10€ 195,11€ 237,95
Gemeentelijke bijdrage€ 17,00 Deze bijdrage betalen wij aan VGZ.€ 37,00 Deze bijdrage betalen wij aan VGZ.€ 17,00 Deze bijdrage betalen wij aan CZ.€ 37,00 Deze bijdrage betalen wij aan CZ.
Premie min de gemeentelijke bijdrage€ 184,20€ 193,10€ 178,11€ 200,95 
Eigen risico nog zelf betalen?Ja, € 385,-neeJa, € 385,-nee

Wie betaalt de premie aan de zorgverzekeraar?

U moet zelf de premie aan de zorgverzekeraar betalen.

Aanmelden?

Ga naar www.gezondverzekerd.nl(externe link) en vul de gemeentenaam Berg en Dal in. Hier kunt u uw pakket kiezen. Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan moet u zich aanmelden vóór 1 januari van het volgende kalenderjaar. VGZ of CZ meldt u dan af bij uw oude zorgverzekeraar. Als u de polis heeft ontvangen, bent u toegelaten tot de gemeente zorgverzekering.

Vragen of hulp nodig bij het overstappen?

Heeft u vragen over de gemeente zorgverzekering of heeft u hulp nodig bij het overstappen, neem dan contact op met:

  • De ouderen adviseurs (vrijwilligers), als u ouder dan 50 bent en woont in de dorpen: Berg en Dal, Heilige Landstichting, Millingen aan de Rijn, Leuth, Kekerdom, Ooij, Beek, Ubbergen, Erlecom en Persingen. Telefoonnummer: 06-30763931.
  • Uw consulent inkomen of de intaker van het Team Inkomen & Participatie. Bel hiervoor 14024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur of op vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur.
  • Formulierenbrigade. Bel 06 - 30 00 60 35 om een afspraak te maken met een medewerker van de Formulierenbrigade. U kunt ook een afspraak maken op: https://www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur/(externe link)