Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei
  • voor opslag van bouwmaterialen
  • om een container op te plaatsen

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Stuur een e-mail met de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken
  • een situatieschets van de grond