Berg en Dal wil een duurzame toeristische bestemming zijn. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het verder verduurzamen van de bestemming Berg en Dal. Dit doen we samen met andere organisaties. De organisatie Green Destinations heeft onze inspanningen beloond! Green Destinations heeft onze gemeente in 2020 uitgeroepen tot een groene bestemming met een Platina Award.

Van goud naar platina

De gemeente deed in 2018 ook mee aan het Green Destinations programma. Toen ontvingen we een Gouden Award. De Platina Award is de één na hoogste onderscheiding voor groene bestemmingen. De hoogste onderscheiding is “Certified”. Deze krijgt een bestemming die 100% voldoet aan de eisen van Green Destinations.

Hoe stimuleren we duurzaam toerisme?

Samen met de STER (Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal) stimuleren wij duurzaam toerisme. Dat doen we op verschillende manieren:

 • We investeren voortdurend in het verbeteren van het wandel- en fietsaanbod. En met een mooi resultaat: Berg en Dal werd in 2020 Wandelgemeente van het jaar;
 • We verbeteren de toegankelijkheid. Dit doen we onder andere door toegankelijke routes (zichtbaar) te maken. Veel Dorpsommetjes zijn helemaal of voor een deel toegankelijk.
 • We stimuleren bedrijven om hun bedrijf gastvrij en toegankelijk te maken. Dat kan via adviezen of het delen van kennis via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. We werken hierbij samen met de WMO adviesraad en de organisatie Ongehinderd.
 • We ondersteunen toeristische bedrijven bij afvalreductie en -scheiding. We hebben hiervoor 2 pilots afgerond.
 • We investeren in ons landschap en onze cultuurhistorie én we gaan er zorgvuldig mee om. Een paar voorbeelden hiervan:
  • De herinneringsroute bij de Thornsche Molen.
  • De wederopbouwroutes van de Stichting Monument en Landschap.
  • De ondersteuning van de Landschapsparade.
 • We zijn trots op onze streekproducten en promoten deze bij onze bezoekers. Daarom hebben we samen met de Stichting Toerisme en Recreatie streekproductenroutes Kweek uit de Streek ontwikkeld. Deze zijn te vinden op: www.visitnijmegen.com/berg-en-dal/fietsen(externe link). Daarnaast verbeteren we de wijnbeleving in Wijndorp Groesbeek.
 • We werken in de regio Arnhem-Nijmegen samen in de Groene Metropoolregio aan de opgave “Ontspannen Regio”. Dit doen we met projecten en acties die bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente. Toerisme is daarmee geen doel op zich. Het is een middel om de leefbaarheid te vergroten zodat ook inwoners kunnen profiteren van toerisme.
 • Samen met de Stichting Toerisme en Recreatie stimuleren we Green Key certificering van bedrijven.
 • We helpen onze evenementen bij het verduurzamen.

Green Destinations en toeristische ondernemers

Veel bedrijven in de gemeente Berg en Dal zijn bezig met het onderwerp duurzaamheid. De volgende bedrijven in de gemeente Berg en Dal maken al werk van een Green Key certificering:

 1. Camping en boerderijwinkel De Hazelaarshof: https://dehazelaarshof.nl/(externe link)
 2. Stichting Steen en Natuur: https://www.steenennatuur.nl/Zonnetrein/(externe link)
 3. Maikenshof Recreatie B.V.: https://www.maikenshofrecreatie.nl/(externe link)
 4. M’ijsjes: http://www.mijsjesbeek.nl/(externe link)
 5. Groepsaccommodatie Heuvelrijk: https://heuvelrijkbergendal.nl/over-ons(externe link). Naast duurzaam zijn zij ook heel toegankelijk voor minder validen. Ze ontvingen in 2019 het Keurmerk voor toegankelijkheid(externe link).

Ook andere ondernemers zijn bezig het verkleinen van hun impact:

Zo heeft Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg meegedaan aan het programma van Green Dish. Een programma dat gericht is op het tegengaan van voedselverspilling(externe link). Daarnaast spant het pannenkoekenrestaurant zich in voor toegankelijkheid. Ze hebben samen met Staatsbosbeheer en de Gelderse Sportfederatie meegewerkt aan een familiepad dat toegankelijk is voor rolstoelers, maar ook kinderwagens. Kosteloos kan een dikke bandenrolstoel worden gebruikt.

In 2017 opende het Nederland Wijnbouwcentrum van Groesbeek(externe link) de deuren. Een bedrijf dat op vele fronten duurzaam bezig is:

 1. Van het gas af; men heeft een warmtepomp en zonnepanelen
 2. Toegankelijk voor minder validen. Ze hebben ook meegedaan aan een scan van Ongehinderd.
 3. Ze zijn een sociale onderneming. Hun sociale missie is: het vergroten van de maatschappelijke kansen van mensen voor wie betaald werk en functioneren in de maatschappij niet vanzelfsprekend is   

In 2021-2022 deed Maikenshof Recreatie mee aan een pilot om afval te beperken en te komen tot betere afvalscheiding. De resultaten uit deze pilot zijn interessant voor andere ondernemers en worden in de loop van 2022 gedeeld met het bedrijfsleven

Conferentieoord De Poort is zeer actief op het gebied van duurzaamheid. Men kiest bewust niet voor een Green Key of andere certificering omdat het hier volgens hin niet om gaat. Men heeft veel zonnepanelen, gebruikt de juiste schoonmaakmiddelen, scheidt afval. Ze gaan duurzame relaties aan met hun personeel en zakenrelaties. Liever meer betalen en een goede relatie dan vice versa. Dit bedrijf laat op alle fronten zien een steentje bij te willen dragen aan een betere wereld.

Bij groepsaccommodatie Heuvelrijk Berg en Dal staan duurzaamheid en toegankelijkheid centraal. De accommodatie is zo ingericht dat deze voor iedereen toegankelijk is (men heeft het toegekende Keurmerk Toegankelijkheid). Er zijn 200 zonnepanelen, geen fossiele brandstoffen, driedubbel glas, inductiekookplaten en laadpalen voor elektrische auto’s. Men streeft daarnaast naar een Greenkey-certificaat.

Deze bedrijven zijn slechts een selectie van de goede voorbeelden. Mist u de naam van uw bedrijf of wilt u meer info? Laat het ons weten en neem contact op met Martine Norden (m.norden@bergendal.nl). We gaan graag met u in gesprek.

Toegankelijke gemeente

De gemeente Berg en Dal wil ook een toegankelijke toeristische bestemming wil zijn. Met het project Zorgeloos op vakantie (www.zorgeloosopvakantie.nl(externe link)) stimuleren we ondernemers om hun bedrijf toegankelijker te maken. Ook stimuleren we het (bekend)maken van rolstoeltoegankelijke routes en uitjes.

Hoe gaan we verder?

We gaan de komende jaren verder werken aan de verduurzaming van de toeristische bestemming Berg en Dal. Dit doen we samen met andere partijen. Over 2 jaar laten we Green Destinations opnieuw beoordelen of we de goede stappen hebben gezet. Wie weet worden we dan weer beloond voor onze inspanningen!

Informatie

Wilt u meer informatie over Green Destinations of heeft u vragen? Kijk dan op www.greendestinations.org(externe link). Of stuur dan een bericht aan Martine Norden, m.norden@bergendal.nl.