Berg en Dal wil een duurzame toeristische bestemming zijn. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het verder verduurzamen van de bestemming Berg en Dal. Dit doen we samen met andere organisaties. De organisatie Green Destinations heeft onze inspanningen beloond! Green Destinations heeft onze gemeente in 2020 uitgeroepen tot een groene bestemming met een Platina Award.

Van goud naar platina

De gemeente deed in 2018 ook mee aan het Green Destinations programma. Toen ontvingen we een Gouden Award. De Platina Award is de één na hoogste onderscheiding voor groene bestemmingen. De hoogste onderscheiding is “Certified”. Deze krijgt een bestemming die 100% voldoet aan de eisen van Green Destinations.

Hoe stimuleren we duurzaam toerisme?

Samen met de STER (Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal) stimuleren wij duurzaam toerisme. Dat doen we op verschillende manieren:

 • We investeren voortdurend in het verbeteren van het wandel- en fietsaanbod. En met een mooi resultaat: Berg en Dal werd in 2020 Wandelgemeente van het jaar;
 • We verbeteren de toegankelijkheid. Dit doen we onder andere door toegankelijke routes (zichtbaar) te maken. Veel Dorpsommetjes zijn helemaal of voor een deel toegankelijk.
 • We stimuleren bedrijven om hun bedrijf gastvrij en toegankelijk te maken. Dat kan via adviezen of het delen van kennis via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. We werken hierbij samen met de WMO adviesraad en de organisatie Ongehinderd.
 • We ondersteunen toeristische bedrijven bij afvalreductie en -scheiding. Hiervoor lopen een aantal voorbeeldprojecten.
 • We investeren in ons landschap en onze cultuurhistorie én we gaan er zorgvuldig mee om. Een paar voorbeelden hiervan:
  • De herinneringsroute bij de Thornsche Molen.
  • De wederopbouwroutes van de Stichting Monument en Landschap.
  • De ondersteuning van de Landschapsparade.
 • We zijn trots op onze streekproducten en promoten deze bij onze bezoekers. Daarom maken we samen met de Stichting Toerisme en Recreatie streekproductenroutes. Daarnaast verbeteren we de wijnbeleving in Wijndorp Groesbeek.
 • We werken in de regio Arnhem-Nijmegen samen in de Groene Metropoolregio aan de opgave “Ontspannen Regio”. Dit doen we met projecten en acties die bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente. Toerisme is daarmee geen doel op zich. Het is een middel om de leefbaarheid te vergroten zodat ook inwoners kunnen profiteren van toerisme.
 • Samen met de Stichting Toerisme en Recreatie willen we Green Key certificering stimuleren.
 • We helpen onze evenementen bij het verduurzamen.

Toegankelijke gemeente

De gemeente Berg en Dal wil ook een toegankelijke toeristische bestemming wil zijn. Met het project Zorgeloos op vakantie (www.zorgeloosopvakantie.nl(externe link)) stimuleren we ondernemers om hun bedrijf toegankelijker te maken. Ook stimuleren we het (bekend)maken van rolstoeltoegankelijke routes en uitjes.

Hoe gaan we verder?

We gaan de komende jaren verder werken aan de verduurzaming van de toeristische bestemming Berg en Dal. Dit doen we samen met andere partijen. Over 2 jaar laten we Green Destinations opnieuw beoordelen of we de goede stappen hebben gezet. Wie weet worden we dan weer beloond voor onze inspanningen!

Informatie

Wilt u meer informatie over Green Destinations of heeft u vragen? Kijk dan op www.greendestinations.org(externe link). Of stuur dan een bericht aan Martine Norden, m.norden@bergendal.nl.