In de nota Grondprijzen staan de prijzen voor de verschillende gronden in onze gemeente. Denk hierbij aan reststroken, bedrijfskavels, woningbouw, agrarische gronden etcetera.