Gemeente Berg en Dal is eigenaar van gronden en gebouwen. Een deel van deze gronden en gebouwen worden verkocht en verhuurd. Wanneer wij gronden en gebouwen verkopen, verhuren, verpachten of zakelijke rechten vestigen, doen we dit volgens een openbare procedure en tegen marktconforme prijzen. We volgen daarin wetgeving en jurisprudentie.

Wij zetten op Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) een bericht als je grond van ons kan kopen, pachten of huren. Hier kan iedereen zich voor inschrijven. Daarnaast plaatsen wij ook eenmalig een bericht in de Rozet, het lokale nieuws- en advertentieblad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gronzaken@bergendal.nl

Uitzondering

In bepaalde situaties mag gemeente Berg en Dal besluiten om een perceel niet openbaar aan te bieden. Dat kan als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gegadigde moet in dat geval voldoen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Wanneer deze situatie zich voordoet publiceren we dit op Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).