In de Alcoholwet staat dat de gemeente een plan moet opstellen voor de preventie en handhaving van alcoholgebruik. In het plan staat wat de gemeente doet aan het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren, en wat we doen aan het handhaven van de wet.

Klik hieronder op het Preventie- en Handhavingsplan en lees verder.