Herinrichting Mesdagweg, Van Ostadeweg en Jacob Marisweg Groesbeek

Bedankt voor de grote opkomst van de inloopavond op 27 juli jl. in Sporthal Heuvelland. Naar aanleiding van de inloopavond, alle reacties via de mail, telefoon en reactieformulieren vinden jullie hier het aangepaste voorlopig ontwerp.

Dankzij jullie inbreng ligt er een mooi ontwerp waarin we bijna 600 m2 meer groen kunnen aanbrengen in de nieuwe situatie. Dit gaat niet ten koste van het aantal parkeerplaatsen. Sterker nog er komen meer parkeerplaatsen bij.

 Hieronder een samenvatting van de aanpassingen op het voorlopig ontwerp:

-       Jacob Marisweg vanaf Kloosterstraat zijn vier parkeerplaatsen toegevoegd.

-       Jacob Marisweg en Van Ostadeweg zijn de rijbaanbreedtes aangepast.

-       De bestaande bomen in de Jacob Marisweg worden verwijderd en er komen nieuwe bomen te staan. Dit doen we omdat de waterleiding in de Jacob Marisweg moet worden vernieuwd en we dicht bij de bestaande bomen moeten graven.

-       De groenstrook langs de Jacob Marisweg aan de kant van de Gerard Douweg is komen te vervallen.

-       In het einde van de Van Ostadeweg is een parkeerkoffer getekend waar acht auto’s kunnen worden geparkeerd.

-       Ook zijn er aan het einde van de Mesdagweg nog vier parkeerplaatsen getekend daar waar nu een speeltoestel staat.

We gaan de Mesdagweg, Van Ostadeweg en Jacob Marisweg opnieuw inrichten. Het asfalt en de stenen die er nu liggen zijn versleten. We vervangen deze daarom door nieuwe klinkers. Ook sluiten we de kolken aan op verticale infiltratiebuizen. Dit doen we zodat het regenwater wordt opgenomen in de bodem en niet verdwijnt in het riool. Dit voorkomt verdroging van de bodem. Verder willen wij de wijk vooral groener maken door bomen en beplanting te planten.

Wat is er al gedaan?

Er zijn onderzoeken geweest naar het parkeren in de wijk. Deze onderzoeken laten onder andere zien waar er ruimte is om groen aan te planten in plaats van parkeren.

Bewonersavond

Op donderdagavond 27 juli was er een bewonersavond waarbij er een presentatietekening is getoond. Deze tekening is in te zien door het open van de .pdf bijlage.