In december 2021 heeft de gemeente Berg en Dal haar historisch archief verhuisd naar het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Sindsdien beheert het RAN deze archieven. Woensdag 28 maart zetten burgemeester Slinkman van Berg en Dal en gemeentearchivaris Wilma Koolen hun handtekening onder de verklaring van overbrenging. Daarmee is het beheer van het archief nu officieel overgedragen aan het RAN.

Archiefstukken vinden en inzien

Het RAN heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de archieven wettelijk op orde en beschikbaar zijn. De toegang op de archieven is vindbaar via de website van het RAN.(externe link) Het inzien van de stukken moet meestal bij het archief in Nijmegen zelf gebeuren. De stukken zijn namelijk niet gedigitaliseerd. Veel beeldmateriaal is wel gedigitaliseerd en dus te bekijken op de website van het RAN.

Vijf archieven

Het gaat om de archieven van de voormalig gemeenten Groesbeek (1758-2000), Millingen (1811-2000)  en Ubbergen (1811-2005). Verder zijn ook het archief van de gemeentepolitie Groesbeek (1816-1951), Gemeenschappelijke Regeling Technische Kring Dienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen (1941-1980) overgebracht.

Wat is er in de archieven te vinden?

De archieven geven een beeld van het werk van de gemeenten in de volle breedte. Zo zien we de gemeenteraad van Millingen aan den Rijn in 1973 in een “plechtige openbare buitengewone raadszitting” bijeenkomen om hun gelukwensen – per telegram! – over te brengen aan koningin Juliana, voor haar 25-jarig ambtsjubileum als koningin. Maar ook als ‘gewone’ burgers een jubileum te vieren hebben, kwam de gemeente in actie. Zo getuigen de lijsten van steenfabriekarbeiders die vanwege trouwe dienst – 40 of zelfs 50 jaar! – een koninklijke onderscheiding verdienen.

Nieuwe archiefstukken

Archiefstukken vanaf het jaar 2001 (voor Ubbergen vanaf 2006) staan nog in het gemeentehuis in Groesbeek. De Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) beheert de omgevingsvergunningen, bouw- en milieudossiers. Meer informatie daarover staat op www.odrn.nl.