Overlast van hondenpoep is heel vervelend. De gemeente wil graag dat de openbare ruimte voor iedereen leefbaar en schoon blijft. Daarom zijn er spelregels waar iedere hondenbezitter rekening mee moet houden.

Overzicht hondenlosloopveldjes

Overzicht hondenlosloopveldjes, aanwezige opruimvoorzieningen en regels opruimen en meenemen in de gemeente Berg en Dal

Millingen aan de Rijn

Er zijn acht hondenlosloopveldjes. De poep moet u zelf opruimen. U moet ook zelf plastic zakjes meenemen om de poep in te doen. Bij alle veldjes staan Belloobakken waar u de zakjes met hondenpoep in kunt gooien. De Belloobakken leegt de gemeente in de zomermaanden tweemaal per week, in de wintermaanden eenmaal per week.

 1. Oranjeplein (ter hoogte van Prinses Irenestraat nr.17), omheind.
 2. Burgemeester Hermsenstraat.
 3. Bachstraat, omheind.
 4. Steenstraat / Wethouder Arntzstraat, niet omheind.
 5. Heerbaan (nr. 65 Brandweerkazerne), niet omheind.
 6. Wagnerstraat / Schubertstraat, niet omheind.
 7. Nielingen (2 veldjes), niet omheind.

Beek en Leuth

In elke plaats is er een hondenlosloopveldje met een hekje eromheen. Op deze veldjes moet u de poep zelf opruimen. Dat kunt u het beste doen met een schepje. U kunt de poep in een speciaal reservoir gooien. Zonder plastic zakje! Een biologisch afbreekbaar zakje mag wel. Het reservoir leegt zichzelf door regenwater (dat gebeurt automatisch). Het reservoir is alleen bedoeld voor hondenpoep. Helaas wordt er regelmatig ander afval ingegooid waardoor het systeem verstopt raakt. Dus gooi er alleen hondenpoep in, dan blijft alles goed werken.

 1. Beek: Patrijsstraat omheind.
 2. Leuth: Pinksterbloemstraat omheind met haag.

Groesbeek

Er zijn drie losloopveldjes. Op deze veldjes hoeft u de poep niet op te ruimen. De gemeente laat de poep opzuigen met een speciale machine.

1. Nieuwe Drulseweg (ter hoogte van nr. 4) / Hobbemaweg, omheind. 2. Nieuwe Drulseweg / de Bats, omheind. 3. De Dries / Mozartstraat, omheind.

Buurtpark ’t Groeske is geen losloopgebied. Er staan wel Belloobakken met plastic zakjes. De buurtbewoners controleren het gebruik van deze bakken en de gemeente zorgt voor het legen en afvoeren van de hondenpoep.

Berg en Dal en Ubbergen

In Berg en Dal en Ubbergen zijn geen hondenlosloopveldjes. Er staan geen Belloobakken. De hondenpoep moet u opruimen en meenemen. De poep moet u thuis bij het restafval weggooien, het mag niet bij het gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval).

Buitengebieden

Ook buiten de bebouwde kom moet u de poep opruimen en meenemen. Gebruikt u daar plastic zakjes voor, dan kunt u de dichtgeknoopte zakjes in de aanwezige afvalemmers gooien.

Regels in de Algemene Plaatselijke Verordening over honden

Artikel 2:57 Loslopende honden

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
  • binnen de bebouwde kom op of aan de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
  • op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
  • op of aan de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen; op andere door het college aangewezen plaatsen;
  • op andere dan hiervoor genoemde openbare plaatsen zonder dat die hond voldoende onder controle staat.
 2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.
 3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a, b en d gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

 1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
 2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het bepaalde in het eerste lid niet geldt.
 3. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
 4. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht te allen tijde een doeltreffend opruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van uitwerpselen en is verplicht dit opruimmiddel op eerste vordering te tonen aan de met toezicht belaste ambtenaar.

Boetes

OvertredingBoete
Het niet opruimen van hondenpoep140 euro + 9 euro administratiekosten CJIB
Het aanwezig zijn op een kinderspeelplaats e.d140 euro + 9 euro administratiekosten CJIB
Het niet aanlijnen van de hond binnen de bebouwde kom95 euro + 9 euro administratiekosten CJIB
Het niet bij zich dragen van een deuglijk opruimmiddel of dit niet op eerste vordering tonen aan de controlerend ambtenaar95 euro + 9 euro administratiekosten CJIB

Veelgestelde vragen

Waarom geeft de gemeente geen geld uit aan het opruimen van hondenpoep?

De gemeenteraad vindt dat de eigenaren van de honden zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen en meenemen van de poep van hun honden. Honden zijn natuurlijk hartstikke leuk. Maar als je een hond neemt, moet je je wel bewust zijn van de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Je moet goed voor je hond zorgen, er dagelijks mee wandelen en natuurlijk de poep opruimen. Andere mensen mogen geen last hebben van poep op de stoep, straat of grasveld. Veel hondenbezitters houden zich gelukkig netjes aan de regels. Er is een aantal gebieden in de gemeente aangewezen als losloopveldjes. Op sommige daarvan zijn voorzieningen om de hondenpoep op te ruimen. Het onderhoud van deze voorzieningen betaalt de gemeente.

Ik wil dat de gemeente een bord plaatst dat hier geen honden mogen poepen, kan dat?

Nee, de gemeente plaatst geen hondenpoepbordjes meer. De reden hiervoor is dat hondeneigenaren in de hele gemeente verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de poep. Op sommige plekken bordjes plaatsen kan de indruk wekken dat op plekken waar geen bordjes staan de poep niet opgeruimd hoeft te worden.

Waarom geeft de gemeente geen geld uit aan extra Belloobakken en plastic zakjes?

Omdat de gemeenteraad vindt dat de eigenaren van de honden zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen en meenemen van de poep van hun honden. Het is een kleine moeite om de poep in een zakje mee naar huis te nemen en thuis weg te gooien. Het zou de gemeente veel geld kosten om belloobakken en zakjes te regelen.Er is een aantal gebieden in de gemeente aangewezen als losloopveldjes. Op sommige daarvan zijn voorzieningen om de hondenpoep op te ruimen. Het onderhoud van deze voorzieningen betaalt de gemeente.

Waarom wordt er geen hondenbelasting geïnd?

De gemeenteraad wil de lokale belastingen laag houden. De hondenbelasting is ter sprake geweest maar een meerderheid van de raad was er niet voor. Daarom geen nieuwe uitlaatveldjes, bellobakken of andere faciliteiten. We zetten in op een campagne die de hondenbezitter die de poep niet opruimt, bewust moet maken van zijn of haar gedrag. Want de omgeving en medegebruikers van openbare wegen, trottoirs en groen zijn vaak de dupe van de overlast van poep.

Waar zijn losloopveldjes voor honden te vinden?

Op een aantal plekken in de gemeente zijn veldjes waar de hond mag loslopen. Hierboven staat aangegeven waar en op welk veldje voorzieningen zijn om de hondenpoep op te ruimen en of dat er een opruim- en/of meeneemplicht geldt.

Welke regels gelden op de losloopveldjes voor het opruimen van de poep?

De regels voor het opruimen van de hondenpoep staan in het overzicht van de losloopveldjes.

Welke opruimvoorzieningen voor hondenpoep zijn er op de veldjes?

De opruimvoorzieningen voor de hondenpoep verschillen per veldje.

Worden de huidige opruimvoorzieningen op de hondenveldjes onderhouden?

Ja, de huidige voorzieningen op de hondenveldjes worden onderhouden.

Als de huidige voorzieningen kapot gaan, worden deze dan vervangen?

Ja, als er een opruimvoorziening kapot gaat wordt deze vervangen.

Krijg ik een boete als ik de poep niet opruim?

Ja, de boete bedraagt € 140,- en € 9,- administratiekosten CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). U krijgt ook een boete als u geen opruimmiddel voor de hondenpoep bij u heeft. Of als u dit opruimmiddel niet kan laten zien als de buitengewoon opsporingsambtenaar ernaar vraagt. De boete bedraagt dan € 95,- en € 9,- administratiekosten CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).

Mag je hondenpoep in de afvalbakken gooien?

Dat mag niet. Afvalbakken worden minder vaak geleegd en gaan dus veel meer stinken. Omwoners en de mensen die de bakken legen hebben daar dan veel last van.