Nederland biedt onderdak aan vluchtelingen die in hun eigen land gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat het daar oorlog is of omdat ze vervolgd worden om hun geloof of afkomst. Een vluchteling met een verblijfsvergunning noemen we een statushouder of een vergunningshouder.

Elke gemeente is verplicht om statushouders een woning te bieden. De Rijksoverheid bepaalt voor iedere gemeente hoeveel statushouders zij moet huisvesten. Dit aantal hangt af van het aantal inwoners in de gemeente.

Gemeente Berg en Dal werkt samen met woningcoöperaties Oosterpoort en Waardwonen om statushouders een huis te bieden.

Begeleiding statushouders

We vinden het belangrijk dat statushouders zich thuis voelen in onze gemeente. Zodat ze kunnen meedoen en een leven kunnen opbouwen. De gemeente begeleidt statushouders hierbij. Dit doen we samen met onder andere VluchtelingenWerk en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Hulp bij praktische zaken

De vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen bij alle praktische zaken. Van het inschrijven bij de gemeente tot het aanvragen van een zorgverzekering. De vrijwilligers coachen de statushouders, zodat zij zelfstandig kunnen leven in Nederland.

Wilt u helpen met het begeleiden van statushouders? Dan kunt u contact opnemen met Vluchtelingenwerk, per email: bergendal@vwon.nl of telefonisch 026 - 383 89 73.

Hulp bij het leren van Nederlands

Alle statushouders moeten Nederlands leren en leren hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Dit heet inburgeren. Statushouders volgen taallessen en ze hebben vaak een taalmaatje waarmee ze extra Nederlands oefenen. Of ze bezoeken het wekelijkse taalcafé in de bibliotheek.

Wilt u statushouders helpen met meedoen en/of Nederlands oefenen? Dan kunt u contact opnemen met onze coördinator 'vrijwilligers voor statushouders’,  
Elisabeth Loman.  U bereikt Elisabeth via telefoonnummer 06 - 18 70 61 42 of via e.loman@bergendal.nl.

Hulp bij het vinden van werk

Als statushouders voldoende Nederlands spreken, dan helpt het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen hen bij het vinden van werk. Ze kijken naar de mogelijkheden en wat iemand al kan of nog moet leren.

Wilt u als vereniging, organisatie of bedrijf een bijdrage leveren? Dit kan bijvoorbeeld door een werkervaringsplek te creëren, een (taal)stage aan te bieden of een statushouder op te nemen als vrijwilliger. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar t.boekhout@bergendal.nl. U kunt ook bellen met ons algemene telefoonnummer 14 024 en vragen naar Tara Boekhout.

Verschil asielzoeker, vluchteling of statushouder

Wanneer iemand uit zijn eigen land vlucht en in Nederland aankomt, dan kan hij of zij asiel aanvragen. Dit betekent dat deze persoon aan de Nederlandse overheid vraagt of hij of zij hier (tijdelijk) mag verblijven. We noemen zo iemand een asielzoeker.

Een asielzoeker wordt opgevangen in een asielzoekerscentrum (AZC). Daar wordt door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) onderzocht of de asielzoeker in Nederland mag blijven. Alleen mensen die in hun eigen land gevaar lopen vanwege bijvoorbeeld oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op bescherming. In de asielprocedure wordt dit onderzocht. Als de IND heeft vastgesteld dat de asielzoeker inderdaad gevaar loopt in het eigen land, krijgt hij of zij een verblijfsvergunning. Vanaf dat moment is hij of zij een vluchteling.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een statushouder of een vergunningshouder genoemd. De verblijfsvergunning is vijf jaar geldig.