Wat moet ik doen?

De Wsw-indicatie vraagt u aan bij UWV WERKbedrijf (externe link)in Nijmegen:

UWV WERKbedrijf Mariënburg 30 Nijmegen (naast de bibliotheek) 024 75 16 000 ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur www.werk.nl(externe link)

Het UWV WERKbedrijf kijkt of u aan de eisen voldoet en hoe ernstig uw arbeidshandicap is. U mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd en u moet kunnen werken in een aangepaste omgeving. Het WERKbedrijf bepaalt ook hoe lang uw indicatie geldig is. Als uw indicatie is verlopen, beoordeelt het WERKbedrijf opnieuw uw situatie

Nadat u uw Wsw-indicatie heeft ontvangen, kunt u de hulp inschakelen van de gemeente. Die is namelijk verantwoordelijk voor het plaatsen van werknemers met een Wsw-indicatie. Het maakt niet uit of u een baan krijgt bij de sociale werkvoorziening of bij een gewoon bedrijf. Uitgangspunt is wat u nog wel kunt en wat u niet meer kunt. De medewerker van Breed bekijkt dit samen met u. Het is de bedoeling dat u zelf actief meewerkt aan het vinden van een baan. Zelf zoeken kan ook. U kunt iemand anders vragen u daarbij te helpen. De kosten van deze begeleiding kunt u betalen met een PGB (externe link)(persoonsgebonden budget).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 024, of met Breed (externe link), telefoon 024 64 99 100.

Voordeel voor bedrijven

Bedrijven die iemand met een beperking in dienst nemen, krijgen hiervoor subsidie. Bijvoorbeeld korting op de werknemerspremies en compensatie voor loonkosten bij ziekte. Ook mogen bedrijven werknemers met een handicap minder betalen dan het minimumloon. De overheid vult in dat geval het loon aan tot het minimum. Sommige bedrijven zijn niet goed op de hoogte van deze regels. U kunt ze hierop attent maken als u zelf een baan zoekt.

Voor meer informatie:

Wachtlijst

De overheid betaalt de Wsw. Maar er is niet genoeg geld om iedereen direct te helpen. Daarom komt u met uw Wsw-indicatie meestal eerst op een wachtlijst. Wie het langst op de lijst staat, komt het eerst aan de beurt voor een baan. Vindt u een baan buiten Breed (werken met begeleiding), dan heeft u voorrang. Als wachtlijstdatum geldt de datum van uw Wsw-indicatie.

Voor informatie over uw plaats op de wachtlijst: Breed(externe link), afdeling instroom, telefoon 024 64 99 100.

Hoe lang duurt het?

Het UWV geeft binnen 8 weken een advies aan de gemeente. U krijgt dan van de gemeente bericht wat de volgende stap is.