Op 14,15 en 16 maart 2022 mag u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kunt u niet zelf stemmen op 14, 15 of 16 maart? Dan mag u iemand anders voor u laten stemmen. U machtigt dan een andere kiezer om uw stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Stemmen bij volmacht kunt u op twee manieren doen:

 • via uw stempas: de zogenaamde onderhandse volmacht
 • via een machtigingsformulier: schriftelijke volmacht

Via uw stempas

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Vul dan de achterkant van uw stempas in. Deze stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangt u uiterlijk op 2 maart 2022 met de post.

Hoe werkt het?

 • Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs);
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen ondertekenen allebei uw stempas;
 • De persoon die voor u gaat stemmen moet ook in de gemeente Berg en Dal wonen en stemgerechtigd zijn.
 • De persoon die voor u gaat stemmen moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

De persoon die voor u stemt neemt bij een onderhandse volmacht het volgende mee naar het stembureau:

 • zijn eigen stempas;
 • zijn eigen geldige legitimatiebewijs;
 • uw ingevulde stempas;
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs of een goed leesbare afbeelding hiervan op een smartphone of tablet.

Een identiteitsbewijs is geldig als het op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen is. Dat betekent dat de verloopdatum 17 maart 2017 of later is.

Let op: U mag de volmacht niet invullen op een stembureau. Vul de achterkant van uw stempas dus samen van tevoren in.

Via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? En wilt u dat eventueel al regelen voordat u de stempas ontvangt? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Vraag dan een schriftelijke volmacht aan.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

U kunt het aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht downloaden via de website www.bergendal.nl/verkiezingen Of vraag het formulier telefonisch aan via nummer 14 024 of via e-mail verkiezingen@bergendal.nl.

Hoe werkt het?

 • Print het formulier
 • Vul uw deel van de aanvraag in.
 • Laat de persoon die voor u gaat stemmen zijn of haar deel invullen.
 • U ondertekent allebei het formulier.
 • Stuur het formulier naar: Gemeente Berg en Dal, Team Verkiezingen, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Of lever het in bij het gemeentehuis in Groesbeek. Het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht moet uiterlijk 11 maart 2022, 17:00 uur door de gemeente ontvangen zijn.
 • Keurt de gemeente de aanvraag goed? Dan ontvangt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs per post. Hiermee kan hij of zij voor u stemmen. U mag dan niet meer met uw eigen stempas stemmen
 • De persoon die u voor u gaat stemmen moet ook in de gemeente Berg en Dal wonen en stemgerechtigd zijn.
 • De persoon die voor u stemt moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

De persoon die voor u stemt neemt bij een schriftelijk volmacht  het volgende mee naar het stembureau:

 • zijn eigen stempas;
 • zijn eigen geldige legitimatiebewijs;
 • het volmachtbewijs. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig bij een schriftelijke volmacht.

Meer informatie

 • De stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangt u uiterlijk op 2 maart 2022 met de post.
 • De persoon die voor u stemt mag voor zichzelf en maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Verkiezingen. Stuur een mail naar verkiezingen@bergendal.nl of bel ons 14 024.