U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of op de verkiezingsdag op vakantie bent. Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet machtigen. 

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

1.    via uw stempas (onderhandse volmacht)

2.    via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Let op: iemand anders voor u laten stemmen via een machtigingsformulier (2) is niet meer mogelijk. Via uw stempas (1) is nog wel mogelijk.

1.    via uw stempas (onderhandse volmacht)

Dit kan alleen als u beiden in de gemeente Berg en Dal woont. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. Op de achterkant van uw stempas staat meer informatie. U ontvangt uw stempas uiterlijk op 23 mei 2024.

 •  U vult de achterkant van uw stempas in.
 •  U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 •  U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een scan zijn op een smartphone of tablet.

Let op! De onderhandse volmacht mag niet ingevuld worden op een stembureau. U vult de achterkant van uw stempas vooraf in.

2.    via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Met een schriftelijk volmacht kunt u ook iemand voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont.

Digitaal aanvragen

U kunt de volmacht digitaal aanvragen met uw DigiD. De aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.  

 • U vult de digitale aanvraag in samen met de persoon die voor u gaat stemmen.
 • De digitale aanvraag moet bij de gemeente binnen zijn op 3 juni 2024.
 • De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ontvangt daarna het volmachtbewijs via de post.  Vraagt u de volmacht op 1,2 of 3 juni aan? Dan kunnen wij niet garanderen dat de gemachtigde de volmacht voor 6 juni in huis heeft. Door vertraging van de post kan de volmacht dan te laat aankomen. Vraag de volmacht daarom zo snel mogelijk aan!
 • De gemachtigde neemt het volmachtbewijs mee naar het stembureau. 
 • U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Schriftelijk aanvragen

Het is ook mogelijk om schriftelijk een volmacht aan te vragen. Deze aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn. Download hiervoor het Aanvraagformulier. 

 • U vult het Aanvraagformulier in samen met de persoon die voor u gaat stemmen.
 • U stuurt het Aanvraagformulier op naar de gemeente Berg en Dal. Afgeven op het gemeentehuis in Groesbeek kan ook.  De aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn. 
 • De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ontvangt daarna het volmachtbewijs via de post. Vraagt u de volmacht op 1,2 of 3 juni aan? Dan kunnen wij niet garanderen dat de gemachtigde de volmacht voor 6 juni in huis heeft. Door vertraging van de post kan de volmacht dan te laat aankomen. Vraag de volmacht daarom zo snel mogelijk aan!
 • De gemachtigde neemt het volmachtbewijs mee naar het stembureau. 
 • U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Wat u moet weten

 • De stempas voor de verkiezingen op 6 juni krijgt u uiterlijk op donderdag 23 mei. 
 • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.