In de Ooijpolder is nog een stukje militaire geschiedenis af te lezen van na WO II. Ter hoogte van de Groenlanden zijn aan de Ooijse Bandijk sporen terug te vinden van de IJssellinie. Een verdedigingslinie in NAVO-verband tegen de Russen uit de Koude Oorlog (1950-1963). Men wilde Oost-Nederland onder water zetten door de Waal bij Nijmegen, de Rijn bij Arnhem en de IJssel bij Olst met caissons af te sluiten. Niet om de vijand tegen te houden, maar om het oprukken van de vijand te kunnen vertragen. In 1968 werd de IJssellinie definitief opgeheven. Het terrein van de voormalige steenfabriek Robert Jansen in de Groenlanden vormde een onderdeel van de verdedigingslinie. Hier zijn nog restanten terug te vinden van dit voormalige defensiewerk, zoals de rondom het terrein lopende defensiedijk, de commandobunker, een hospitaaltje en aan de Ooijsebandijk een LAACC bunker (Light Anti Aircraft Control Center). Deze onderdelen zijn beschermd als gemeentelijke monument. In Olst bij Deventer is een museum over de IJssellinie.