Op 1 december 2022 is er een carrouselvergadering. De raadsvergadering is op 15 december 2022. Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar. Waar gaan deze vergaderingen over?

Carrouselvergadering 1december

Beleidskader horeca buitengebied (raadzaal, van 20:00 uur tot 21:00 uur)
Om te zorgen dat er duidelijke regels zijn voor horeca- en recreatieactiviteiten in het buitengebied, is er een beleidskader opgesteld. Hiervoor is gesproken met agrarische ondernemers, de STER en een afvaardiging van de horeca. Het concept beleidskader heeft ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 8 reacties (zienswijzen). Eén zienswijze heeft voor een wijziging van het beleidskader gezorgd. De zienswijze gaat over de openingstijden. De eindtijd van horecagerelateerde nevenactiviteiten in het buitengebied tussen 1 november en 15 maart wordt 19:00 uur in plaats van 21:00 uur. Hoewel de belangen van de horeca en die van de ondernemers in het buitengebied (kunnen) verschillen, concludeert het college dat er veel draagvlak is ontstaan voor het beleidskader.

Verder staan de volgende punten op de carrouselagenda:

Raadzaal
    Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (van 21:00 - 22:00).

Ruimte Millingen aan de Rijn
    Verstedelijkingsstrategie Foodvalley Arnhem/Nijmegen (van 20:00 - 21:00);
    Informatienota ODRN (BRIKS-taken) (van 21:00 - 22:00).


Raadsvergadering 15 december

Op de agenda van de raadsvergadering staan (naast onderwerpen die hierboven zijn genoemd) de volgende onderwerpen:

Politiek debat
    Project Herwendaalsehoek Groesbeek;
    Verordening DoeMee-regeling Berg en Dal 2023;
    Initiatiefvoorstel onderzoek Rekenkamercommissie naar informatieveiligheid.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)
    Erfgoedverordening Berg en Dal;
    Benoeming rayonarchitect Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
    Actualiseren vervangingsschema speelplekken Berg en Dal 2023-2026;
    Bestemmingsplan Kerkdijk 30a, Ooij;
    Najaarsnota Berg en Dal 2023;
    Actualiseren verordening kabels en leidingen;
    Belastingverordeningen Berg en Dal 2023;
    Archiefverordening Berg en Dal 2022;
    Kadernota GGD 2024.

Inspreken
Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken
Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via http://raad.bergendal.nl. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app. Vul bij sitenaam “bergendal” in. Gebruikersnaam (email) en wachtwoord is “burger”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter(externe link), Facebook (externe link)en Instagram (externe link)te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.