Heeft u een aanvraag voor een vergunning gedaan? Dan publiceert de gemeente deze aanvraag op de website overheid.nl(externe link). Dit is het begin van de officiële inspraak. Mensen kunnen tijdens de inspraakperiode bezwaar indienen tegen het verlenen van de vergunning. De gemeente neemt de communicatie officieel van de initiatiefnemer over van het moment van publicatie tot en met het moment dat er een definitief besluit is over de aanvraag. Bij het nemen van het besluit bekijkt de gemeente ook de participatieaanpak. Dit doet ze aan de hand van de ambities in de nota Participatie.