De gemeente moet gemeentelijke gelden doelmatig, rechtmatig, transparant en integer besteden.De regels hiervoor staan in het inkoopbeleid van de gemeente. Het inkoopbeleid geldt voor levering, diensten en werken.