Melding doen

Verloren of gevonden voorwerpen

Icon

Bent u een een voorwerp verloren of heeft u een voorwerp gevonden dan kunt u daarvan melding maken bij de gemeente.

Voorwerpen gevonden of verloren

Meldpunt Buitenruimte

Icon

Geef uw melding over losliggende tegels, straatverlichting, overlast, vervuiling, riolering online door via het Meldpunt Buitenruimte.

Melding doorgeven

Milieumelding

Icon

Een klacht indienen over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging veroorzaakt door bedrijven, horeca, evenementen of feesten.  

Milieuklachten over bedrijven

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa)

Icon

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) van de gemeente Berg en Dal houdt de leefbaarheid in uw woonomgeving goed in de gaten.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa_874.html

Ondermijnende criminaliteit

Icon

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen hebben andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren.

/inwoners/ondermijnende-criminaliteit_48339/

Ongediertebestrijding

Icon

Wat kan ik doen bij het bestrijden van ongedierte?

Ongediertebestrijding

Klacht, bezwaar of tips?

Icon

Informatie over bezwaar maken, het indienen van een klacht, de ombudsman, meldpunt discriminatie en het aansprakelijk stellen van de gemeente.

Klacht, bezwaar of tips

Pagina opties