Ongediertebestrijding

 • Samenvatting

  Dieren (of ongedierte) kunnen voor overlast zorgen. Om vervelende en soms gevaarlijke situaties te voorkomen is het goed om op tijd maatregelen te nemen. Zo kunt u overlast voorkomen of snel verhelpen.

  Wanneer is de bewoner aan zet?

  In de Woningwet staat dat inwoners eerst zelf verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van plaagdieren in en rond de (eigen) woning. Als u een woning huurt, geldt bij overlast van plaagdieren de lijst ‘kleine en grote herstellingen’. Hierin staat wie in welke situatie verantwoordelijk is. Voor het bestrijden van ongedierte kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Verriet in Ooij, telefoonnummer 024-3602404 of met de Stip in Mook (alleen wespen en insecten), telefoonnummer 024-6961802.

  Wanneer is de gemeente aan zet?

  De gemeente is aan zet als er sprake is van overlast op gemeentegrond of als de volksgezondheid bedreigd wordt. We doen dan onderzoek naar de oorzaak, nemen de oorzaak weg en gaan daarna bestrijden.

  Wat kunt u doen bij overlast van ongedierte?

  Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen bij overlast van:

   Ratten
  Eikenprocessierups
  Bijen

  Wespen

  Steenmarter

  Voor vleermuizenoverlast kunt u terecht bij Vleermuizen werkgroep Gelderland
 • Wat moet ik doen?

  Ratten

  De grootste veroorzakers van overlast zijn ratten. Deze knaagdieren kunnen ziektes verspreiden en beschadigen gebouwen. Het voorkomen van overlast is vrij makkelijk. Het bestrijden is een stuk moeilijker.

  Wat kunt u doen bij overlast?

  • Zitten de ratten op uw eigen terrein neem dan contact op met een ongediertebestrijder. Bijvoorbeeld met Verriet Dienstverlening in Ooij (024-3602404).
  • Zitten de ratten op terrein van de gemeente? Neem dan contact met ons op, dan laten wij onderzoek doen door een ongediertebestrijder. U moet wel duidelijk aangeven waar het hol van de ratten zit. 

  Hoe herkent u een rat?

  De meest voorkomende rat in Europa is de bruine rat.

  • meestal is de rat grijsbruin van kleur met een wat lichtere buik.
  • het lijf van een volwassen rat is tussen de 20 en 30cm lang.
  • ze wegen tussen de 200 en 500 gram.
  • de uitwerpselen zijn groot, dik, cilindervormig, ongeveer 2cm lang en 0,5cm dik.

  Hoe kunt u overlast voorkomen?

  U kunt zelf al veel doen om overlast door ratten op uw eigendom te voorkomen. Hieronder een paar tips:

  • bewaar afval in een metalen of zwaar plastic container met een afgesloten deksel en onderkant.
  • plaats vuilniszakken kort voor het ophalen pas buiten. Zet ze niet een nacht van tevoren al op straat.
  • verwijder dichte begroeiing rondom uw huis. Daar kunnen ze zich onder schuil houden.
  • sla voedsel op in metalen of glazen potten die goed afsluiten.
  • laat voer voor huisdieren niet open en bloot staan.
  • strooi geen voer voor vogels.
  • maak uw volière ongediertebestendig.
  • laat geen etensresten op uw terras liggen.
  • controleer uw huis op openingen, gaten en kieren rondom uw huis.
  • ruim zolders en opslagplaatsen waar oude spullen liggen op. Daarmee voorkomt u dat ze zich daar kunnen nestelen.

  Wespen

  Hoe herkent u een wesp?

  De gewone wesp is zwart geel gekleurd en is ongeveer 1,7 tot 2cm lang. Een wesp heeft weinig haren.

  Hoe kunt u overlast voorkomen?

  U kunt zelf een aantal maatregelen nemen om te voorkomen dat u last krijgt van wespen.

  • horren voor open ramen, deuren en fijnmazig gaas voor ventilatieopeningen.
  • bewaar afval in een gesloten vuilcontainer of afvalemmer.
  • voorkom dat er veel voor wespen aantrekkelijk voedsel in de buurt van uw woning bevind (valfruit rapen, voorzorgen bij picknicken en dergelijke)

  Wat kunt u doen bij overlast?

  Maak bij overlast van wespen nooit de opening waardoor ze naar binnen vliegen dicht. U heeft dan grote kans dat de wespen allemaal uw huis binnenkomen. Als u overlast heeft van wespen kunt u contact opnemen met een ongediertebestrijder. Wij werken vaak samen met De Stip in Mook (wespen en insecten), telefoonnummer 024-6961802. U kunt ook terecht bij Verriet Dienstverlening in Ooij,  telefoonnummer 024-3602404.

  Is er overlast in de openbare ruimte dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Bij spoed kunt u het beste bellen naar het algemene nummer 14024. Is er geen spoed dan kunt u via de website of gemeente-app melding doen.

  Bijen

  Een bijenzwerm kan er dreigend uit  zien maar is niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om u te steken. Als u ze ergens in een zwerm ziet hangen, zijn ze vaak op doorreis en hebben ze niets te verdedigen. Blijf rustig en houd afstand. De zwerm vliegt vaak na een dag of enkele dagen weer verder.

  Hoe herkent u een bij?

  Er zijn veel verschillende soorten bijen. De meest voorkomende bijensoorten zijn de honing- en wilde bijen. Bijen hebben veel haren op hun lijf.

  Wat kunt u doen bij overlast?

  Bijen zijn beschermd en mag u niet bestrijden. Bij overlast kunt u een imker bellen. Een imker komt deze zwerm graag ophalen.

  U kunt contact opnemen met één van de volgende imkers:

  • Imker P. Gerrits Groesbeek, 024-3971064  
  • Imker F. Steenhof Groesbeek, Malden en omgeving, 024-6759475
  • Imker F. Saris Ooijpolder, 06-51997236
  • Imker T. Sloof, Ooijpolder, 06-11913993
  • Imker R. Rensen (bijennesten) Groesbeek, Malden, Berg en Dal, 024-3973279

  Eikenprocessierups

  In de maanden mei tot augustus maakt de eikenprocessierups nesten. De brandharen van deze rups kunnen irritatie aan huid, luchtwegen en ogen veroorzaken.

  Hoe herkent u een eikenprocessierups?

  De jonge rupsen hebben een oranje kleur als ze in april uit het eipakket komen. Als ze ouder worden verandert de kleur in grijsgrauw met lichtgekleurde zijden.

  Hoe herkent u een nest?

  De rupsen leven in groepen en maken vanaf het vierde rupsstadium nesten. Deze nesten ziet u vooral in de aanhechting van takken of op de stam. De nesten bestaan uit spinsel, uitwerpselen, vervellingshuidjes en brandharen. Vanuit deze nesten gaan de rupsen vooral ’s avonds en ’s nachts in karakteristieke processies (vandaar ook de naam) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Overdag bevinden ze zich vaak in de nesten of op de zonzijde van de bast van de eikenboom.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente bestrijdt eikenprocessierupsen in de openbare ruimte jaarlijks preventief. We proberen op die manier het probleem vooraf te verhelpen. Wij schakelen een gespecialiseerd bedrijf in. Die bespuit eikenbomen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit gebeurt alleen op plekken waar dat mag. In een groot gebied mogen wij dit middel niet gebruiken, omdat daar beschermde vlinders zijn gezien.  Mochten er toch nog nesten zijn, dan worden deze later vaak geplukt. Daarvoor spuiten wij eerst lijm over de nesten zodat de haren blijven plakken.

  Wat kunt u doen bij overlast?

  Heeft u last van de eikenprocessierups op uw eigen terrein? Dan is bestrijding voor eigen rekening. Wij raden aan hiervoor een bedrijf in te schakelen en dit niet zelf te doen. U kunt namelijk erg veel last krijgen van de brandharen van deze rupsen.

  De gemeente werkt samen met Nationale Bomenbank. U kunt dit bedrijf benaderen via telefoonnummer 0485 - 45 55 57. Indien uw opdracht samenvalt met werk aan gemeentelijke bomen hoeft u geen voorrijdkosten te betalen. Het gaat dan om het wegzuigen of plukken van nesten.

  Steenmarter

  Hoe herkent u een steenmarter?

  Steenmarters zijn ongeveer zo groot als een kat en hebben een grote witte vlek op hun keel en voorpoten. Marters zijn aan een opmars bezig, waardoor ze alsmaar vaker in de buurt van mensen huizen.

  Wat kunt u doen bij overlast?

  Marters kunnen schade veroorzaken in uw huis, tuin of auto. U mag de dieren echter niet doden of vangen. Steenmarters zijn namelijk beschermd. U kunt ze weren door:

  • Er voor te zorgen dat alle openingen en kieren in huis dicht zijn. Dit geldt ook voor volières. Een gat van 5 cm is al genoeg voor een marter om doorheen te kruipen. 
  • Uw auto in een garage of schuur te parkeren. Als dit niet mogelijk is, parkeer dan uw auto af en toe ergens anders of zet hem met de voorwielen in een plas. Of parkeer uw auto op golvend kippengaas, steenmarters lopen daar niet graag overheen.

  Als het weren niet lukt, kunt u de provincie vragen om een ontheffing om de marter te vangen en te verplaatsen.

  Overige dieren

  Voor vleermuizenoverlast kunt u terecht bij Vleermuizen werkgroep Gelderland.

Pagina opties