Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan.

U kunt de toeslag aanvragen als:

  • u en uw partner overdag werken
  • u een opleiding volgt
  • u een uitkering krijgt

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Wat moet ik doen?

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Inloggen doet u met uw DigiD.

Wat heb ik nodig?

  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner
  • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie
  • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Tegemoetkoming kinderopvang via de gemeente

Kunt u door sociale of medische redenen tijdelijk niet voor uw kinderen zorgen? Heeft u geen familie of vrienden die kunnen helpen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan kunt u wellicht een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van kinderopvang bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met Team Inkomen een Participatie van de gemeente via telefoonnummer 14024.