Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een medewerker van de gemeente of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de persoonlijke behandeling door een medewerker of bestuurder
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

Andere klachten of meldingen

Een klacht gaat altijd over gedrag. De regeling is niet bedoeld om besluiten te beïnvloeden of aan te vechten. Daarvoor geldt de bezwaarschriftprocedure of de mogelijkheid tot inspreken. Een klacht is ook niet bedoeld om iets door te geven over de openbare ruimte of om overlast (over dieren of parkeren) te melden. Hiervoor kunt u een melding openbare ruimte indienen. Heeft u specifiek een klacht over Privacy (de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan)? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

Wilt u een klacht schriftelijk indienen? U kunt het klachtenformulier aanvragen via ons algemene telefoonnummer 14 024. U kunt het ook ophalen bij de balie van het gemeentehuis. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Berg en Dal. U kunt hiervoor bellen met het algemene nummer van de gemeente 14 024. U kunt ook een e-mail sturen naar klachtencoordinator@bergendal.nl.

Zie ook de klachtenverordening van de gemeente(externe link).

Tip of compliment

Heeft u een tip of compliment voor de gemeente? Dan horen we dat natuurlijk ook graag. Mail uw tip of compliment naar gemeente@bergendal.nl.

Bezwaar

Een klacht indienen over gedrag is iets anders dan het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit. Zie hiervoor onze pagina over bezwaar maken.

Kosten

De klachtenbehandeling kost u niks.

Hoe werkt het?

Wanneer maakt u gebruik van de klachtenregeling?

U kunt uw klacht het beste zo snel mogelijk indienen. In ieder geval binnen een jaar na de gebeurtenis waarover u wilt klagen. Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen. U kunt uw klacht via de website of schriftelijk indienen. U heeft contact met de klachtencoördinator. Die behandelt uw klacht niet zelf, maar stuurt hem door naar degene die de klacht behandelt. Meestal is dat de teamleider van degene waarover u klaagt.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u een klacht indient, probeert de gemeente die klacht zo snel mogelijk op te lossen. Dat doen we in overleg met u. We willen dat fouten naar uw tevredenheid worden opgelost of dat uw onvrede wordt weggenomen.

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente uw klacht informeel oplost, dan start de formele klachtenbehandeling. De klachtbehandelaar (meestal de teamleider) nodigt u dan uit voor een gesprek (de hoorzitting). Tijdens deze hoorzitting kunt u uw klacht mondeling toelichten. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De medewerker/bestuurder waarover u klaagt krijgt ook de gelegenheid te reageren.

U krijgt hierna binnen zes weken een brief met het oordeel van de gemeente over uw klacht. Soms hebben we meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Hierover krijgt u dan zo spoedig mogelijk bericht.

Blijft u ontevreden?

Bent u na deze interne klachtenprocedure niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Als wij uw klacht binnen hebben, moeten wij uw klacht binnen 6 weken afhandelen. Wij mogen deze termijn eenmaal verlengen met 4 weken.