Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een medewerker van de gemeente of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen. U maakt dan gebruik van de klachtenprocedure.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de persoonlijke behandeling door een medewerker of bestuurder
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

Andere klachten of meldingen

Een klacht gaat altijd over gedrag. De procedure is niet bedoeld om besluiten te beïnvloeden of aan te vechten. Daarvoor geldt de bezwaarschriftprocedure of de mogelijkheid tot inspreken. Ook is een klacht niet bedoeld om opmerkingen over beleid door te geven.

Wilt u iets doorgeven over de openbare ruimte of overlast (over dieren of parkeren) melden? Hiervoor kunt u een melding openbare ruimte indienen. Heeft u specifiek een klacht over Privacy (de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan)? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

U kunt het klachtenformulier ook aanvragen via ons algemene telefoonnummer 14 024. Of u haalt het op bij de balie van het gemeentehuis. Het (online) klachtenformulier is niet bedoeld voor meldingen over de openbare ruimte of het melden van overlast. U kunt hiervoor een melding openbare ruimte indienen. 

Wilt u uw klacht schriftelijk doorgeven?

Schrijf een brief met daarin uw klacht en stuur deze op naar de gemeente. 

Wilt u uw klacht telefonisch bespreken?

Belt u dan naar het algemene nummer van de gemeente 14 024 en vraag naar de klachtencoördinator. 

Meer informatie nodig?

Heeft u nog vragen over de behandeling van klachten, neem dan contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Berg en Dal. U kunt hiervoor bellen met het algemene nummer van de gemeente 14 024. U kunt ook een e-mail sturen naar klachtencoordinator@bergendal.nl. Dit e-mailadres is niet bedoeld voor meldingen over de openbare ruimte of het melden van overlast. U kunt hiervoor een melding openbare ruimte indienen. 

De procedure van de klachtbehandeling staat beschreven in de klachtenverordening van de gemeente(externe link).

Heeft u een tip of compliment?

Dan horen we dat natuurlijk ook graag. Mail uw tip of compliment naar gemeente@bergendal.nl.

Bezwaar

Een klacht indienen over gedrag is iets anders dan het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit. Zie hiervoor onze pagina over bezwaar maken.

Kosten

De klachtenbehandeling kost u niks.

Hoe werkt het?

Wanneer maakt u gebruik van de klachtenregeling?

U kunt uw klacht het beste zo snel mogelijk indienen. In ieder geval binnen een jaar na de gebeurtenis waarover u wilt klagen. Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen. U kunt uw klacht via de website of schriftelijk indienen. U heeft contact met de klachtencoördinator. Die behandelt uw klacht niet zelf, maar stuurt hem door naar degene die de klacht behandelt. Meestal is dat de teamleider van degene waarover u klaagt.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u een klacht indient, probeert de gemeente die klacht zo snel mogelijk informeel op te lossen. We gaan dan in gesprek met elkaar. Vaak is dit gesprek voldoende om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen en om uw onvrede weg te nemen. Hierdoor hoeft niet iedere klacht de formele klachtenprocedure in. 

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente uw klacht informeel oplost, dan start de formele klachtenbehandeling. De klachtbehandelaar (meestal de teamleider) nodigt u dan uit voor een gesprek (de hoorzitting). Tijdens deze hoorzitting kunt u uw klacht mondeling toelichten. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De medewerker/bestuurder waarover u klaagt krijgt ook de gelegenheid te reageren.

Aan het eind van de formele klachtenbehandeling krijgt een brief met het oordeel van de gemeente over uw klacht. 

Blijft u ontevreden?

Bent u na deze interne klachtenprocedure niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente. 

Ook bij de gemeentelijke ombudsman kunt u alleen klachten voorleggen over gedrag. Volgens de wet moet u een klacht in principe eerst indienen bij de gemeente. Als uw klacht nog niet intern door de gemeente is behandeld, zal de gemeentelijke ombudsman de klacht doorsturen naar de klachtencoördinator van de gemeente. 

Uw verzoek kunt u richten aan de gemeentelijke ombudsman, maar u stuurt uw brief naar het gemeentehuis. De gemeentelijke klachtencoördinator zorgt dan dat de brief bij de ombudsman komt. Het adres luidt dus: gemeentelijke ombudsman ter attentie van de klachtencoördinator, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Of u stuurt een e-mail naar degemeentelijkeombudsman@gmail.com

Hoe lang duurt het?

Als wij uw klacht binnen hebben, moeten wij uw klacht binnen 6 weken afhandelen. Soms hebben we meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Wij mogen deze termijn één keer verlengen met 4 weken. Hierover krijgt u dan zo spoedig mogelijk bericht.

Wilt u oudere stukken opvragen? Stuur dan een e-mail naar klachtencoordinator@bergendal.nl