Het klimaat verandert, we hebben meer te maken met:

  • grote regenbuien
  • droogte
  • hogere temperaturen
  • overlast door hoogwater

We bereiden ons voor op de gevolgen van klimaatveranderingen. Dit doen we gezamenlijk met de regio. De regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal heeft als een van de eerste regio’s in Nederland een Regionale Adaptatiestrategie (RAS) opgesteld. Deze RAS gaat er voor zorgen dat de regio in 2035, maar uiterlijk in 2050 klimaatbestendig is!

Klimaatverandering is niet alleen een taak van de overheid. Het overgrote deel van onze gemeente is eigendom van anderen: particulieren, bedrijven, boeren en andere organisaties. Dit betekent dat we ons bewust moeten zijn van het probleem en weten wat we kunnen doen. Bijvoorbeeld door groene tuinen aan te leggen, want een tuin vol stenen houdt warmte vast en regenwater kan moeilijker weg, wat wateroverlast tot gevolg heeft. We moeten het met z'n allen doen.

De RAS is uitgewerkt in een Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Daarin staat wat we in de komende jaren gaan doen om klimaatbestendig te worden.