Koersplan toekomst accommodaties

Dit is een oud bericht.

De gemeente Berg en Dal heeft veel verschillende accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting. Hoe de gemeente omgaat met deze accommodaties is in 2016 vastgelegd in het accommodatiebeleid. Uit de evaluatie en gesprekken met verenigingen en stichtingen bleek dat het beleid meer richting moet geven voor de toekomst. Belangrijke uitgangspunten zijn behoud van een goed en divers aanbod van accommodaties en goede ondersteuning van vrijwilligersbesturen. Hierover gaat het koersdocument.  De gemeenteraad neemt in september een besluit over het koersdocument. 

Nieuwe keuzes maken

Accommodaties en hun verenigingen en stichtingen spelen een belangrijke rol in onze dorpen. Daar hebben inwoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te sporten en cultuur te beleven. Maar de samenstelling van de bevolking en de wensen van inwoners veranderen. De bevolking vergrijst, er wordt minder georganiseerd gesport.

Wethouder Erik Weijers: “Accommodaties worden anders gebruikt dan vroeger. En het onderhoud van de accommodaties kost steeds meer geld. Daarom moeten we als gemeente nieuwe keuzes maken. Want we willen dat er genoeg goede en verschillende accommodaties en verenigingen blijven in de dorpen.”

Doelen van het beleid

Met de aanpassingen in het beleid wil de gemeente het volgende bereiken:
1.    Gezonde verenigingen om te kunnen blijven ontmoeten.
2.    Behoud van een kwalitatief goed en divers aanbod. 
3.    Betaalbare accommodaties die goed worden gebruikt en voor iedereen toegankelijk.. 
4.    Accommodaties die binnen redelijke afstand te bereiken zijn. 
5.    Vrijwilligers die  goed worden  ondersteund.

Hoe gaat de gemeente dat bereiken?

  • Accommodaties moeten passen bij de vernieuwde behoefte aan sport en cultuur, ze moeten duurzaam zijn en toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.  
  • Financiële gezondheid wordt een belangrijk aandachtspunt bij investeringen. 
  • De gemeente gaat niet meer investeren in eigen accommodaties van te kleine verenigingen.
  •  Omdat er veel van vrijwilligers wordt gevraagd gaat de gemeente in gesprek met onder andere de vrijwilligersbesturen van dorpshuizen om te onderzoeken in welke vorm de gemeente ze kan ondersteunen.