Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen. 

Hoe werkt het?

Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid - de zogenaamde 'lintjesregen' - van het volgend jaar (dat is de dag vóór Koningsdag) moeten voor 1 juni zijn ingediend.

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar, dan moet u het voorstel uiterlijk 1 juni van dit jaar indienen.

Gaat het om een tussentijdse onderscheiding, dan moet u het decoratievoorstel uiterlijk 5 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester hebben ingediend.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met de gemeente waar de kandidaat woont. Daar kunnen ze aangeven of uw voorstel bijzonder genoeg is voor een Koninklijke onderscheiding. Woont de kandidaat in de gemeente Berg en Dal? Neem dan contact op met een medewerker van het Kabinet via telefoonnummer 14024.
  • Kijk vervolgens op Lintjes.nl(externe link) wat u verder moet doen.

Drie Orden van Verdiensten

Nederland kent een drietal Orden van Verdienste, te weten:

  • De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892 door de regentes koningin Emma, uit naam van koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich met name op maatschappelijke verdiensten.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1814. Deze orde richt zich voornamelijk op onderscheidingen voor bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard jegens de samenleving
  • De Militaire Willemsorde, genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1814 in het leven riep. Het is de hoogste dapperheidonderscheiding. De toevoeging 'militaire' geeft aan dat deze oorspronkelijk alleen bedoeld was voor leden van de krijgsmacht. Sinds 1940 kunnen echter ook burgers lid zijn van de Militaire Willemsorde. Onder hen zijn veel verzetsmensen. Alle leden hebben daden van moed, beleid en trouw verricht tijdens oorlogshandelingen. Voor verdiensten in vredestijd wordt ook aan militairen een civiele onderscheiding toegekend.

De term 'lintje' wordt voor beide civiele orden gehanteerd. Toch zal het in de meeste gevallen om de Orde van Oranje-Nassau gaan, omdat dit verreweg de meest verleende orde is.