Sinds vrijdag 21 oktober wonen de asielzoekers in het pand aan de Kasteelhof 2 en 4 in Groesbeek. De begeleiding van de jongens betrekt en informeert inmiddels de buurt .

Eerdere persberichten vindt u hieronder. En uitgebreidere informatie vindt u hier: https://www.bergendal.nl/veelgestelde-vragen-opvang-jonge-asielzoekers

============persbericht dinsdag 11 oktober 16.00 uur=====================

Groep minderjarige asielzoekers week later naar Groesbeek

De groep van minderjarige asielzoekers komt in de week van 19 oktober naar Groesbeek. Dit is wat later dan verwacht omdat er nog wat kleine aanpassingen gedaan moeten worden in het pand aan de Kasteelhof 2 en 4.

Meer informatie

Voordat de asielzoekers er zijn is er nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De omwonenden ontvangen zo spoedig mogelijk een uitnodiging hiervoor. De gemeente heeft op haar website www.bergendal.nl/asielzoekers informatie staan waar veel vragen beantwoord worden. Deze informatie vult de gemeente aan zodra er weer nieuwe informatie bekend is.

============persbericht vrijdag 7 oktober 22.45 uur=====================

In het voormalig Pluryngebouw aan de Kasteelhof 2 en 4 in Groesbeek komt een groep van zo’n 60 minderjarige asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft hiervoor een acuut en dringend beroep gedaan op de gemeente. Deze jongeren komen wellicht al komende week. 

Om wat voor jongeren gaat het?

Het gaat om minderjarige asielzoekers uit met name Syrië. En enkelen uit Eritrea, Afghanistan en Turkije. Zij zijn zonder ouders of andere begeleiders in Nederland aangekomen om asiel aan te vragen. Tot wanneer zij blijven is nu nog niet bekend. Het gaat om jeugd van 14 tot 18 jaar. Dat kunnen jongens en meisjes zijn. Komende dagen volgt nog een laatste technische controle van het pand. Dan moet duidelijk worden hoeveel jongeren er exact terecht kunnen en per wanneer.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Het COA heeft afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand en na een akkoord vandaag -vrijdag 7 oktober- de gemeente op de hoogte gebracht. Het gebruik is toegestaan, omdat het in overeenstemming is met de bestemming (‘bijzonder wonen’) van het pand. Er is geen toestemming nodig van de gemeente. De gemeente heeft wettelijk wel een rol bij het organiseren van onderwijs en dagbesteding. Het COA zorgt dat er professionele jeugdbegeleiders 24 uur per dag aanwezig zijn. Ook zorgt COA voor beveiliging en afspraken over het gedrag. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers doorgaans zonder noemenswaardige incidenten verloopt. Dit biedt geen garanties, maar wel enige geruststelling.

Waar kunnen omwonenden terecht?

COA willen met name de omwonenden er zoveel mogelijk bij betrekken, zover mogelijk is op deze korte termijn. Dit is ook de nadrukkelijke wens van de gemeente. Bij de opvang wordt zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van de direct omwonenden en andere inwoners. Daarom gaan het COA en de gemeente het volgende organiseren:

  • een informatiebijeenkomst voor omwonenden.
  • enkele weken nadat de asielzoekers er zijn, nog een bijeenkomst met omwonenden. Dit om te kijken hoe het gaat.
  • antwoorden op veel gestelde vragen op www.bergendal.nl. Dit volgt zo spoedig mogelijk. Tot die tijd kunnen inwoners vragen aan het COA stellen via info@coa.nl.
  • een telefonische informatielijn van het COA.

De ontbrekende informatie maakt het COA zo snel mogelijk bekend, via de gemeente.