Persbericht 12 juli 2023: Groep minderjarige asielzoekers naar Berg en Dal

-Persbericht 12 juli 2023-

Groep minderjarige asielzoekers naar Berg en Dal

In Fletcher hotel Erica in Berg en Dal komen per 22 juli 2023 zo’n 60 minderjarige asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Fletcher hebben hier een overeenkomst over gesloten. Samen met de gemeente hebben ze inmiddels de direct omwonenden geïnformeerd.  

 

Om wat voor jongeren gaat het?

Het gaat om minderjarige jongens. Zij zijn zonder ouders of andere begeleiders in Nederland aangekomen om asiel aan te vragen. Tot wanneer zij blijven is nu nog niet bekend, maar de insteek is dat deze opvang tijdelijk is. Een hotel is een uiterste noodgreep voor het COA, bij gebrek aan andere huisvesting. Het COA blijft daarom actief zoeken naar een permanente(re)  huisvesting.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Het COA heeft afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand en na een akkoord eind week 27 de gemeente op de hoogte gebracht van de plannen. De gemeente heeft vervolgens samen met het COA de buurt geïnformeerd zodra er meer duidelijk was over onder andere wanneer dit gaat plaatsvinden, en om hoeveel jongeren het gaat.

Het gebruik is toegestaan, omdat het in overeenstemming is met de bestemming (‘bijzonder wonen’) van het pand. Er is geen toestemming nodig van de gemeente. De gemeente heeft wettelijk wel een rol bij het organiseren van onderwijs en dagbesteding. Het COA zorgt dat er professionele jeugdbegeleiders 24 uur per dag aanwezig zijn. Met de andere opvang in Groesbeek hebben gemeente en omwonenden uitsluitend positieve ervaringen.

In andere gemeenten blijkt dat de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers doorgaans zonder noemenswaardige incidenten verloopt.

Waar kunnen omwonenden terecht?

COA wil met name de omwonenden er zoveel mogelijk bij betrekken, zover mogelijk is op deze korte termijn. Dit is ook de nadrukkelijke wens van de gemeente. Daarom heeft de gemeente zo snel als mogelijk de direct omwonenden een uitnodiging voor een bijeenkomst gestuurd, inclusief enkele pagina’s met uitleg. En tijdens die bijeenkomst (12 juli) kunnen de omwonenden in gesprek met het COA, Fletcher hotel en gemeente. Bij de opvang wordt zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van de direct omwonenden en andere inwoners. Voor hen en voor anderen staat er ook uitgebreide informatie op https://www.bergendal.nl/asielzoekers. Als er meer informatie beschikbaar komt, past de gemeente deze website aan.

Burgemeester Mark Slinkman: “Ik ben blij dat we iets kunnen doen voor deze tieners, de kwetsbaarste groep vluchtelingen. Ouders hebben geen idee waar ze hun kinderen aan blootstellen als ze ze vooruit sturen naar Europa. Beroving, mishandeling en seksueel misbruik zijn aan de orde van de dag. Bij het oversteken van de zee hebben ze soms mensen zien sterven. Te midden van al die ellende voelen deze pubers zich eindverantwoordelijk voor de toekomst van hun familie. Dat is (te) veel gevraagd van een kind. De omwonenden van de opvang in Groesbeek hebben goede ervaringen met deze groep, dat geeft vertrouwen om ook deze jongeren een goede plek te kunnen bieden.“