De gemeenten in de regio Nijmegen hebben een Europese subsidie aangevraagd. Daarmee kunnen de gemeenten plannen van hun inwoners financieel ondersteunen. De gemeente Berg en Dal doet ook mee.

Waar gaat het om?

Het gaat om de zogenaamde LEADERsubsidie. Geld dat bedoeld is voor plannen van inwoners en ondernemers om hun dorp of omgeving te verbeteren. De provincie Gelderland besloot op dinsdag 12 december dat de regio Rijk van Nijmegen Maas en Waal deze subsidie krijgt. Het gaat om 1,7 miljoen euro voor dit LEADERgebied. 

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vroegen samen de subsidie aan. Zij dienden daarvoor de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027 in onder de naam Rijk van Nijmegen Maas en Waal.

Lokale ontwikkelingsstrategie

Lokale Actie Groep

Nu wordt de LEADERorganisatie gebouwd. De ideeën en projecten van inwoners en ondernemers moeten straks namelijk beoordeeld worden door een Lokale Actie Groep (LAG). Zij bekijken of de ingediende ideeën passen binnen de kaders van de Lokale Ontwikkelstrategie 2023-2027. De leden van de LAG en de rest van de LEADERorganisatie handelen als onafhankelijke partij en zijn dus niet verbonden aan de gemeenten. De leden vormen een afvaardiging van het LEADERgebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal en hebben kennis over en gevoel bij de 3 belangrijke onderdelen uit het subsidieprogramma:

  1. Leefbare veerkrachtige kernen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds) economie

Hoe gaat het verder?

Het subsidieprogramma gaat waarschijnlijk op 1 april 2024 open. Inwoners en ondernemers kunnen dan een beroep doen op deze subsidie. Daarbij wordt de helft betaald uit de LEADERsubsidie. De andere helft moet door degene die het idee of project uitvoert, worden betaald. Naast de Europese Unie betalen de provincie Gelderland en de 6 gemeenten aan dit programma mee.

Heeft u vragen?

Edwin Teurlincx is de regiocoördinator LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Hij is verantwoordelijk voor dit proces. U kunt hem bellen op  088 432 74 65 of mailen via e.teurlincx@drutenwijchen.nl.

Uitkomsten enquête en inwonerbijeenkomsten RvN