Samen met de gemeenten in de regio willen we Europese subsidie aanvragen. Met die subsidie kunnen we plannen van inwoners ondersteunen die de leefbaarheid in hun dorp of omgeving willen verbeteren. Helpt u ons de subsidie aan te vragen? Dan kan door een vragenlijst in te vullen via de knop hieronder. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

We hebben de afgelopen periode vaker uw mening gevraagd over uw dorp en omgeving. Bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie of voor de dorpsagenda’s. De resultaten van die vragenlijsten gebruiken we natuurlijk voor deze aanvraag van Europese subsidie. Maar heeft u uw mening toen niet gegeven? Of wilt u nog iets aanvullen? Dan is het fijn als u nu de vragenlijst wilt invullen. Bedankt!

Waar gaat het om?

Het gaat om de zogenaamde LEADERsubsidie. Dat is een financiële bijdrage van de Europese Unie. Die bijdrage is bedoeld voor plannen van inwoners om hun dorp of omgeving te verbeteren.

We vragen de subsidie aan met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen. We willen samen een zogenaamd LEADERgebied worden. Als we de subsidie krijgen, kunnen we de plannen van onze inwoners financieel ondersteunen.

Mening van inwoners belangrijk!

Om LEADERgebied te worden, moeten we onze inwoners vragen wat zij vinden van hun dorp en omgeving. Dat doen we met een vragenlijst. Maar ook met een bijeenkomst voor inwoners begin april.  Daarover volgt binnenkort meer informatie.

Met de resultaten van de vragenlijst, de bijeenkomst en andere gegevens schrijven we de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Die moeten we voor 30 juni inleveren bij de provincie. Uiteindelijk komt er een LEADERprogramma met belangrijke onderwerpen voor de periode 2023-2027.

Vragenlijst

In de vragenlijst vragen we u wat u belangrijk vindt voor uw dorp en omgeving. We doen dat op 4 thema's:

  1. Ontwikkelingen op sociaal gebied en op het gebied van de economie
  2. Klimaat
  3. Water en bodem
  4. Verbetering van de natuur (veel verschillende dieren en planten)

U hoeft niet op alle vragen antwoord te geven. Het is genoeg als u de onderwerpen invult die u het meeste raken. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.

De resultaten delen we

U kunt uw naam en e-mailadres opgeven. Dan houden we u op de hoogte via een nieuwsbrief. Ook delen we dan in mei het voorlopige programma met u. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Zie hiervoor de privacyverklaring op www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/privacyverklaring.(externe link) 

Heeft u vragen?

Jolanda Kemna is de regiocoördinator LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Zij is verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06 1344 3166(externe link) of mailen via j.kemna@drutenwijchen.nl