Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind. U vraagt dit aan in de gemeente waar uw kind woont.

DigiD linkFormulier aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2024-2025

Wat u moet weten

 • Vraag leerlingenvervoer aan als uw kind:
  - Niet zelfstandig naar de dichtstbijzijnde school kan die passend is door bijvoorbeeld een handicap
  - Niet zelfstandig naar de dichtstbijzijnde, geschikte en passende school kan, omdat die school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
  De gemeente kijkt dan welke vergoeding en/of welk vervoer bij uw kind past:
  - Een (brom)fietsvergoeding
  - Vergoeding voor een busabonnement
  - Vergoeding voor een begeleider
  - Vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind
  - Taxivervoer
 • Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit hangt af van het inkomen van beide ouders/verzorgers en het soort school. Het moet gaan om basisonderwijs of speciaal basisonderwijs.
 • Let op: 2 werkende ouders zijn op zichzelf geen reden voor toekenning van taxivervoer. Een vergoeding voor het openbaar vervoer of eigen vervoer is dan misschien mogelijk
 • Kan uw kind door een structurele handicap niet zelfstandig of ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Uw kind heeft dan recht op taxivervoer. Dit wordt verzorgd door Avan(externe link). Zie ook de Avan folder over leerlingenvervoer(externe link).
 • Klachten over het vervoer kunt u digitaal of telefonisch melden  via telefoonnummer  0900-5005050  of via  www.avan-vervoer.nl(externe link).
 • U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bijlagen meesturen bij uw aanvraag

Voor de aanvraag leerlingenvervoer moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Definitieve aanslag van de belastingdienst, of een IB 60 formulier van de inkomsten uit loon van 2 jaar geleden van beide ouders/verzorgers (alleen van belang voor leerlingen die naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaan);
 • Medische verklaring of indicatiestelling;
 • Het vervoersadvies school is een formulier dat ingevuld moet worden door de school. U kunt hiervoor het document onderaan deze pagina gebruiken. 

Wijziging doorgeven?

U kunt een wijziging doorgeven via leerlingenvervoer@bergendal.nl. Meld de wijziging ook aan het taxibedrijf dat uw kind vervoert. U kunt de wijziging doorgeven via het ouderportaal.

Voorbeelden van wijzigingen:

 • U gaat verhuizen
 • Uw kind gaat naar een andere school
 • Uw kind gaat naar een andere buitenschoolse opvang
 • U wilt een andere vorm van vervoer aanvragen