Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Digitaal aanvragen

U kunt de vergoeding leerlingen vervoer direct online aanvragen. Lees eerst zorgvuldig voor u een aanvraag voor leerlingenvervoer indient.

Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023

Bijlagen meesturen bij uw aanvraag

Voor de aanvraag leerlingenvervoer moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Definitieve aanslag van de belastingdienst, of een IB 60 formulier van de inkomsten uit loon van 2 jaar geleden van beide ouders/verzorgers (alleen van belang voor leerlingen die naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaan);
  • Medische verklaring of indicatiestelling;
  • Het vervoersadvies school is een formulier dat ingevuld moet worden door de school. U vkunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden.

U kunt deze bijlagen als bijlage in het digitale formulier toevoegen óf later per post of mail versturen. Wij kunnen uw aanvraag pas behandelen als alle gevraagde bijlagen ontvangen zijn.

Wijziging doorgeven?

U kunt een wijziging doorgeven via leerlingenvervoer@bergendal.nl. Meld de wijziging ook aan het taxibedrijf dat uw kind vervoert. U kunt de wijziging doorgeven via het ouderportaal.

Hoe werkt het?

De regeling leerlingenvervoer geldt voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en soms voortgezet onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

  • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen en gaat het om basisonderwijs of speciaal basisonderwijs? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als het gaat om de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind en verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
  • Staat de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toe? U krijgt dan een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
  • Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit hangt af van het inkomen van beide ouders/verzorgers en het soort school. Het moet gaan om basisonderwijs of speciaal basisonderwijs.
  • Kan uw kind door een structurele handicap niet zelfstandig of ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Uw kind heeft dan recht op taxivervoer. Dit wordt verzorgd door Avan(externe link).
  • Zie ook de Avan folder over leerlingenvervoer(externe link).
  • Klachten over het vervoer kunt u digitaal of telefonisch melden  via telefoonnummer  0900-5005050  of via  www.avan-vervoer.nl(externe link).

Hoe lang duurt het?

U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.