De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of ouders zich aan de regels van de leerplicht houden. Daarnaast werkt hij samen met scholen en andere instanties om schoolverzuim te voorkomen en te voorkomen dat jongeren van school af gaan.

Dat doet hij onder andere door het vergelijken van de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente met de leerlingenadministratie van de scholen. Als een kind niet bij een school staat ingeschreven, dan neemt de leerplichtambtenaar contact met de ouders op.

Ook wanneer een kind regelmatig zonder geldige reden afwezig is op school dan gaat de leerplichtambtenaar met het kind en de ouders in gesprek. Samen wordt gekeken wat er aan de hand is en hoe het kind zo snel mogelijk weer naar school kan.

Als dit niet helpt en het kind na een of meerdere waarschuwingen weer afwezig is, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken.

Contact met de leerplichtambtenaren

U kunt zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar als u vragen of zorgen hebt. Bijvoorbeeld:

  • Als de school of de opleiding niet geschikt is voor uw kind en u het moeilijk vindt om een andere school of opleiding te vinden.
  • Als er grote problemen met uw kind of in het gezin zijn. Bijvoorbeeld spijbelen, uw kind wordt erg gepest, er zijn opvoedingsproblemen of geldproblemen. De leerplichtambtenaar kan dan de hulp inroepen van bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk.

Contactgegevens

Als u de leerplichtambtenaar wilt spreken, kunt u contact opnemen met Bureau Leerplicht van gemeente Nijmegen. Bureau Leerplicht Nijmegen voert de leerplichttaken uit voor de gemeente Berg en Dal.

  • Telefoonnummer: (024) 3299000. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. Kantoorbezoek alleen op afspraak.
  • E-mailadres: leerplicht@nijmegen.nl.

Meer weten?

Kijk op de website van de Rijksoverheid met vragen en antwoorden over de leerplicht.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord(externe link)