Soms wordt een stuk gemeentegrond ongevraagd in gebruik genomen. Inwoners trekken wel eens hun tuin een stukje verder door, plaatsen schuren en schuttingen op gemeente-eigendom of nemen extra parkeerplaatsen in gebruik. Dit noemen we illegaal grondgebruik en dat is wettelijk niet toegestaan. Dit is ook niet eerlijk tegenover andere inwoners die zich wel aan de regels houden. De gemeente Berg en Dal heeft nu beleid opgesteld waardoor het mogelijk is om de grond te kopen of huren. 

Hoe werkt het?

Wanneer kan ik grond kopen of huren?

1. De te verhuren of verkopen grond grenst rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager.

2. Indien kabels en/of leidingen in de betreffende grond bevinden verkopen we de grond niet. Onder voorwaarden is verhuur wel mogelijk.

3. Zogenaamd “Structureel Groen” (groen met een functioneel en/of beeldbepalend karakter) wordt niet verkocht of verhuurd.

Richtlijnen structureel groen:

  • Groen met een ruimtelijke functie. Hierbij moet men denken aan parken of aan (on)toegankelijke grote groene ruimte.
  • Groen met een ruimtelijke scheidingsfunctie. Dit betreft groen aan de rand van een woonwijk casu quo tussen woonwijken, woningblokken.
  • Groen in de kom gelegen in of langs het wegprofiel. Dit betreft over het algemeen kleinere stukken groen. Dit groen is onder te verdelen in groen dat een functie vervult (afscherming, verkeersgeleiding) en/of een beeldbepalend karakter heeft. En groen dat een meerwaarde geeft aan de woonomgeving.

4. Zogenaamd “Niet Structureel Groen” kan worden verkocht of onder voorwaarden verhuurd. Niet structureel groen heeft geen duidelijke groenfunctie.

Richtlijnen voor niet structureel groen:

  • Groen langs zijgevels, achterzijden en/of achter parkeerplaatsen en liggende niet direct aan de rijbaan kan verkocht of verhuurd worden als andere aanwonenden hierop geen direct uitzicht hebben. Als andere bewoners op een groenstrook uitzien moet het “groene” uitzicht blijven.
  • Groen gelegen niet direct langs de rijbaan en grenzend aan een particulier perceel (dus gescheiden door een voet- of fietspad) kan verkocht of verhuurd worden.
  • Groen gelegen direct langs de rijbaan en grenzend aan een particulier perceel (dus niet gescheiden door een voet- of fietspad, parkeerplaats enzovoort) kan alleen verhuurd worden.
  • Groen vrijkomend bij eventuele kadastrale grenscorrecties kan verkocht of verhuurd worden. Groen langs het wegprofiel dat om (toekomstige) verkeersveiligheid of in verband met reconstructies en/of vernieuwing en onderhoud van de openbare riolering en dergelijke van belang zijn wordt niet verkocht.

5. Aan huurders verkopen we geen grond. Verhuur is wel mogelijk

6. Versnippering dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. Stroken gelegen bij een aaneengeschakelde bebouwing kunnen alleen worden verkocht of verhuurd als alle bewoners uit zo’n blok interesse hebben.

7. Gronden binnen een (woning)bouwproject worden de eerste vijf jaar (na realisatie) niet verkocht of verhuurd.

Kunnen we als gemeente de grond terugeisen?

De gemeente beseft dat inwoners niet altijd bewust zijn dat hun tuin een stukje gemeentegrond heeft. De vorige huiseigenaar kan de grond al in gebruik genomen hebben. Daarom willen wij alle aanvragen vanuit een positieve invalshoek bekijken. We willen dan ook zoveel mogelijk gronden te koop aanbieden. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als op die plek belangrijke kabels of leidingen liggen of wanneer het een aantasting van de groenstructuur betreft.

Wat moet ik doen?

Heeft u een stuk gemeentegrond in gebruik? Vul dan het online formulier ‘Legaliseren Grondgebruik’ in. Als u dit formulier invult, vragen we om het kadastrale nummer van uw perceel. Weet u dit niet? Dan kunt u dit navragen bij de gemeente via telefoonnummer 14024.

U kunt dit formulier ook ophalen bij de balie van het gemeentehuis in Groesbeek. Heeft u het formulier ingevuld? Dan gaan we samen met u kijken of het mogelijk is om de grond te kopen of huren. In sommige gevallen kunt u de strook niet kopen, omdat er bijvoorbeeld kabels/leidingen lopen.

Kosten

De voorwaarden voor legalisatie van oneigenlijk grondgebruik in de vorm van verkoop + verhuur zijn hetzelfde als beschreven in de nota grondprijsbeleid. Bekijk de nota .