Lening toekomstbestendig wonen

(Voorheen Duurzaamheidslening en Blijverslening)

Wilt u uw huis duurzamer maken, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter? Dan kost dat vaak (veel) geld. De provincie Gelderland en de gemeente Berg en Dal bieden u de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Heeft u een nieuwbouwhuis en wilt u deze bijvoorbeeld aardgasvrij maken? Dan kunt u ook gebruik maken van deze lening.

Eén regeling

De Toekomstbestendig Wonen Lening komt in de plaats van 4 andere leningen. Dit bespaart u veel uitzoekwerk. U hoeft niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is. U hoeft ook nog maar 1 aanvraag te doen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom moet het wel altijd gaan om een energiebesparende of - opwekkende maatregel.

Hoe werkt het?

 1. Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel via www.omgevingsloket.nl.
 2. Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen. Uit de offerte moet blijken dat de maatregel(en) voldoet aan de lijst (energie)maatregelen. Er moet minimaal één energiemaatregel worden genomen
 3. Vraag de Toekomstbestendig wonen lening consumptief of hypothecair, Toekomstbestendig wonen Verzilverlening of Toekomstbestendig wonen Maatwerklening aan.
 4. U krijgt van de gemeente een voorlopige toewijzing. Daarin staat hoe u de lening bij de SVn kunt aanvragen. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
 5. Als uw aanvraag compleet is wordt deze door het SVn financieel beoordeeld.
 6. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Dit laat de gemeente u per brief weten.
 7. Bij een positief financieel advies ontvangt u van SVn een offerte voor de Toekomstbestendig wonen lening consumptief of hypothecair, Toekomstbestendig wonen Verzilverlening of toekomstbestendig wonen Maatwerklening .
 8. Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.
 9. Na deze stappen laat u de maatregelen uitvoeren.
 10. U moet de originele onbetaalde rekeningen samen met de ingevulde declaratieformulieren mailen naar financien@bergendal.nl. De gemeente zorgt er via Svn voor dat deze rekeningen vanuit uw Toekomstbestendig wonen lening consumptief of hypothecair, Toekomstbestendig wonen Verzilverlening of Toekomstbestendig wonen Maatwerklening worden betaald.
 11. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit bij de SVn. U ontvangt binnen twee maanden een brief van SVn met een overzicht van de totale lening.
 12. Daarna ontvangt u jaarlijks een overzicht van uw krediet en betaalde rente. Dit kunt u ook gebruiken bij het invullen van uw belastingformulier (de betaalde rente is in sommige gevallen aftrekbaar, informeer bij uw belastingadviseur).

Inspiratie

Kijk voor inspiratie op de lijst met maatregelen die u hieronder kunt downloaden.

Wat moet ik doen?

Er zijn meerdere varianten leningen. We leggen ze hieronder uit. Heeft u een keuze gemaakt? Vraag de lening dan online aan. 

Consumptieve lening

 • Minimaal leenbedrag voor alle maatregelen € 2.500,
 • Maximaal € 30.000,- voor alle voorkomende maatregelen van de Toekomstbestendig Wonen Regeling
 • Maximaal € 50.000,- voor ‘Nul op de Meter’-woningen, aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering i.c.m. energiemaatregel
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt consumptief verstrekt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Rente 1,6%
 • Geen afsluitkosten
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m € 15.000 is 10 jaar
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 15.001 is 15 jaar
 • Aan te vragen t/m 75-jarige leeftijd

Verzilverlening

 • Hypothecaire lening
 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt hypothecair versterkt in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd
 • Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk
 • Oorspronkelijke lening en achterstallige rente opeisbaar bij verkoop van woning
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend
 • Maximaal 80% van de WOZ-waarde, incl. andere inschrijvingen
 • Rente 1,7%
 • Afsluitkosten € 475,-

Hypothecaire lening

 • Minimaal leenbedrag € 2.500,-
 • Maximaal leenbedrag € 50.000,-
 • Voor alle voorkomende maatregelen van de Toekomstbestendig Wonen Regeling
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt hypothecair versterkt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Looptijd 10 jaar bij leenbedrag t/m € 25.000,-
 • Rente 1,6% bij leenbedrag t/m € 25.000,-
 • Looptijd 20 jaar bij leenbedrag vanaf €25.001,-
 • Rente 1,8% bij leenbedrag vanaf € 25.001,-
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Afsluitkosten € 850,-

Maatwerklening

 • Hypothecaire lening
 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt hypothecair versterkt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Alleen aan te vragen voor asbestsanering of funderingsherstel, gecombineerd met minimaal één energiemaatregel
 • Maandlasten naar draagkracht, eerste 3 jaar nog geen incassering
 • Periodieke krediettoets na 3, 6, 10 en 15 jaar
 • Maximaal 30-jarige looptijd
 • Rente 1,7%
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Afsluitkosten € 950,-
 • Restschuldgarantie door provincie / gemeente

Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Berg en Dal

In de verordening staan alle regels en voorwaarden rond de Lening toekomstbestendig wonen. U kunt de verordening hieronder downloaden.

Goed om te weten

Toetsing Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zowel het Loket Duurzaam Wonen Plus als SVn adviseren klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie kunt u advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt uw maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijgt u van de gemeente een toewijzing om de Lening Toekomstbestendig Wonen bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’

De aanvragers verklaren bij het invullen van de aanvraag:

 • Bekend te zijn met de voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’;
 • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
 • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
 • Dat de werkzaamheden waarvoor de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
 • Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
 • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
 • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.

Contact

Hulp nodig bij de aanvraag?

Heeft u hulp nodig of vragen over de aanvraag van deze lening? Neem dan contact op met de gemeente Berg en Dal via ons algemene telefoonnummer 14024. 

Advies energiebesparende maatregelen

Voor informatie en advies over energiebesparende maatregelen aan uw woning en de financiering van deze maatregelen kunt u bij het Energieloket Berg en Dal terecht.