De gemeente start samen met lokale organisaties het Lokaal Preventieakkoord. Hiermee geven ze lokale invulling aan het Nationaal Preventieakkoord. Organisaties die meedoen beloven zich actief in te zetten voor een gezonde leefstijl voor medewerkers, leerlingen, leden en inwoners. Het Lokaal Preventieakkoord is hieronder te lezen. 

Wat zijn de ambities?

Het doel is de gezondheid van inwoners uit Berg en Dal te verbeteren. Prioriteiten zijn:
·         Een rookvrije omgeving
·         Meer bewegen
·         Gezond eten
·         Bewust worden van risico’s van alcoholgebruik en drugsgebruik
 

Hoe werkt het?

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord worden nieuwe plannen en ideeën voor een gezonde leefstijl ondersteund. De plannen moeten wel passen bij de ambities van het Lokaal Preventieakkoord.

Er wordt ook extra aandacht besteed aan lopende programma’s die succesvol zijn. Het doel is om deze programma’s te verbreden en versterken. Daarvoor gaan we graag in gesprek met de organisaties.

Het succes van het Lokaal Preventieakkoord is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gezamenlijk werken we aan preventie. Het Lokaal Preventieakkoord is een uitnodiging aan organisaties om samen werk te maken van de gezondheid van inwoners.

Initiatieven in 2023 ondersteund

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord hebben we verschillende initiatieven van organisaties ondersteund. De volgende initiatieven hebben van ons financiële ondersteuning ontvangen.

·         Liever bewegen dan moe – Propersona Connect

·         Wowijs gecombineerde leefstijl programma voor kinderen – Fysiotherapiepraktijk Millingen e.o.

·         Beweegstimulerende consultatiebureaus – GGD Gelderland Zuid

·         Hoezo Nix aan? interactieve theatervoorstelling van ouders van (pre)pubers – IrisZorg in samenwerking met Montessori College 

Ondersteuning gezonde ideeën in 2024

Heeft u een goed idee om aan de slag met één van de prioriteiten uit het akkoord in 2024. Ideeën kun je mailen naar preventieakkoord@bergendal.nl. We zullen dan kijken hoe hierin u kunnen ondersteunen.

Hoe concreter het idee is omschreven hoe gemakkelijker het voor ons is om te bepalen hoe we u hierbij kunnen ondersteunen. Heeft u een concreet idee werk dit dan uit in het aanvraagformulier Lokaal Preventieakkoord en stuur dit in.

Heeft u vragen?

Meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op en stuur een e-mail naar preventieakkoord@bergendal.nl of telefonisch via 14024