De gemeente start samen met lokale organisaties het Lokaal Preventieakkoord. Hiermee geven ze lokale invulling aan het Nationaal Preventieakkoord. Organisaties die meedoen beloven zich actief in te zetten voor een gezonde leefstijl voor medewerkers, leerlingen, leden en inwoners. Het Lokaal Preventieakkoord is hieronder te lezen. 

Wat zijn de ambities?

Het doel is de gezondheid van inwoners uit Berg en Dal te verbeteren. Prioriteiten zijn:
·         Een rookvrije omgeving
·         Meer bewegen
·         Gezond eten
·         Bewust worden van risico’s van alcoholgebruik en drugsgebruik
 

Hoe werkt het?

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord worden nieuwe plannen en ideeën voor een gezonde leefstijl ondersteund. De plannen moeten wel passen bij de ambities van het Lokaal Preventieakkoord.

Er wordt ook extra aandacht besteed aan lopende programma’s die succesvol zijn. Het doel is om deze programma’s te verbreden en versterken. Daarvoor gaan we graag in gesprek met de organisaties.

Het succes van het Lokaal Preventieakkoord is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gezamenlijk werken we aan preventie. Het Lokaal Preventieakkoord is een uitnodiging aan organisaties om samen werk te maken van de gezondheid van inwoners.

Meedoen met het Lokaal Preventieakkoord?

Hieronder vind je het formulier ter ondertekening. Voeg de naam van de organisatie en het logo toe en onderteken het formulier. Maak vervolgens een selfie met het formulier. De selfie kun je mailen naar preventieakkoord@bergendal.nl zodat wij ook jouw selfie toe kunnen voegen aan het overzicht van partners in het Lokaal Preventieakkoord.

Ontvang ondersteuning via het Lokaal Preventieakkoord

Organisaties die meedoen met het Lokaal Preventieakkoord kunnen via het aanvraagformulier uitvoeringsbudget aanvragen. De aanvraag wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie. De commissie kijkt of  aan de volgende onderwerpen is voldaan:

-          Uitvoering van het plan sluit aan bij één of meerdere thema’s uit het akkoord.
-          Het plan wordt in samenwerking met andere organisaties (partners) uitgevoerd.
-          De aanvraag gaat gepaard met een plan waarin doelstelling, doelgroep, aanpak, thema preventieakkoord en financiën zijn beschreven.
-          Het idee komt zonder financiële ondersteuning niet tot stand. Tegelijkertijd, kan het initiatief bestaan, ook als de financiële bijdrage ophoudt (borging).
-          De kosten zijn in verhouding tot het verwachte resultaat.
-          De resultaten van de activiteit worden zichtbaar gemaakt via ‘tellen en vertellen’.

Waar vindt u het aanvraagformulier?

Hieronder vindt u het aanvraagformulier om uitvoeringsbudget aan te vragen: 

Aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend. Voor 2023 is er een uitvoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar.
 

Heeft u vragen?

Meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op en stuur een e-mail naar preventieakkoord@bergendal.nl of telefonisch via 14024