Financieel misbruik van ouderen, een onderschat probleem

De Lokale Alliantie Berg en Dal vraagt aandacht voor een groeiend en onderschat probleem met grote gevolgen; financieel misbruik van ouderen. Het gaat vaak om alleenstaande ouderen die afhankelijk worden van anderen. Daardoor zijn zij extra kwetsbaar. De ‘hulp’ die mensen aanbieden is niet altijd goed bedoeld.

Opeens duiken er in het leven van ouderen ‘goede’ vrienden op, die wel een handje kunnen helpen. Zelfs familie maakt soms misbruik van de situatie. In een zorgelijke tijd zoals bijvoorbeeld door het coronavirus, zijn vooral oudere mensen angstiger en onzeker. Daarvan maken sommige mensen misbruik. Uit de praktijk blijkt dat ouderen uit schaamte niet altijd durven aan te geven dat er iets mis is. Aandacht voor dit probleem is des te belangrijker.

Vermoeden van financieel misbruik, en dan...?

Bij een vermoeden van financieel misbruik, is het noodzakelijk om een melding te doen. 

Dit kan op verschillende manieren. U kunt Veilig Thuis(externe link) inschakelen. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2000. Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis(externe link) als er zorgen zijn over een thuissituatie. Dit geldt dus voor familieleden, buurtgenoten, vrienden, collega’s en professionals. Ook kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Berg en Dal. Telefonisch is het Sociaal Team bereikbaar op het nummer: 024-751 6520. U kunt ook een mail sturen naar sociaalteam@bergendal.nl

Tips om misbruik te voorkomen

  • Als u financieel misbruik vermoedt, maak het bespreekbaar. 
  • Als dit niet lukt neem contact op met het Sociaal Team of Veilig Thuis. 
  • Zij zijn ook bereikbaar voor informatie en advies hierover. 
  • Laat meer mensen meekijken met de financiën. Dan valt misbruik eerder op.
  • Maak afspraken met de bank of met de notaris.

Voor organisaties

Werkt u bij een organisatie die betrokken is bij (kwetsbare) ouderen in de gemeente Berg en Dal? En heeft u interesse in deelname aan de Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden?  Neem dan contact op met de Alliantie door het sturen van een email naar: e.v.dorst@bergendal.nl.

Over de Lokale Alliantie Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal richtte met de volgende samenwerkingspartners de “Lokale Alliantie Veilig financieel Ouder Worden” op: Veilig Thuis Zuid Gelderland, Rabobank, Kalorama, Notariskantoor Mostart en Timmermans, Mentorschap Overijssel en Gelderland, Bureau SIM, ZZG Zorggroep, Zorggroep De Laren/ Villa Hamer en Zeker Financiële Zorgverlening.

https://meerjarenstrategie.ggdgelderlandzuid.nl/2020-2023/financieel-gezond-ouder-worden/(externe link)