Luchtruim gebruiken

  • Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld.
  • Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.
  • Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen.

Vliegen met een drone

Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de meer informatie en de regelgeving over vliegen met een drone. Bijvoorbeeld over wanneer u een vliegbewijs nodig heeft.

Hoe werkt het?

De provincie kan een ontheffing verlenen om een ander terrein dan een luchthaven te gebruiken om vanaf op te stijgen of op te landen. Dit heet een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG).

Wat moet ik doen?

U vraagt de TUG-ontheffing ten minste vier weken voordat u gebruik wilt gaan maken van de ontheffing aan bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Kijk op www.gelderland.nl voor meer informatie.

Klachten

In Gelderland liggen enkele tientallen vliegvelden, zweefvlieg- en helikopterterreinen, enkele laagvliegroutes en -gebieden. Dit vliegverkeer kan geluidsoverlast veroorzaken. Voor vragen of overlast van luchthavens kunt u terecht bij de Provincie Gelderland. Telefoon: (026) 359 99 99.

Heeft u klachten over een rondvliegende drone, neem dan contact op met de politie.