Persbericht (Groesbeek, 23 november 2023)

Maatregel na eerdere vuurwerkvondst in Groesbeek

Op 12 september dit jaar heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning aan de Herwendaalseweg in Groesbeek. Omdat de bewoners hiermee levens in gevaar hebben gebracht heeft de gemeente een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd aan de bewoners.

Hoe gevaarlijk was de situatie?
Het (categorie F4) vuurwerk was dusdanig zwaar en veel (en deels zelf gemaakt) dat bij ontploffing grote schade zou zijn toegebracht in de betreffende woning, bij verschillende buren en op straat. En waarschijnlijk was dit niet beperkt gebleven tot materiele schade. De politie heeft onder andere 1200 stuks Cobra 6 gevonden. En enkele duizenden stuks ander illegaal (knal)vuurwerk, waarvan dus een deel zelf gemaakt.

Welke maatregel heeft burgemeester Slinkman genomen?
De burgemeester neemt de zaak hoog op en heeft gekeken wat binnen de gemeentelijke mogelijkheden ligt om dit aan te pakken. Dit in afstemming met de Omgevingsdienst (ODRN).  Dat heeft geresulteerd in het opleggen van een zogenoemde last onder dwangsom. Dit houdt in dat de bewoners 10.000,- euro moeten betalen bij een volgende overtreding van de vuurwerkregels. Deze maatregel is bedoeld om herhaling te voorkomen en om de buurt te beschermen. Deze maatregel staat los van de eventuele strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. Dat de gemeente 2 maanden na de overtreding deze maatregel neemt, komt door de procedures die de gemeente zorgvuldig moet doorlopen.

Burgemeester Mark Slinkman is resoluut: “Zo veel, zulk zwaar en illegaal vuurwerk in een woning in een woonwijk. Als dit was ontploft zou het hele woonblok zijn weggevaagd, met ook levensgevaar voor de directe omgeving. Ik hoop dat de bewoners -en ook anderen- inzien dat dit niet te tolereren is.”