Melden overlast van onder andere muziekgeluid

Feestjes en Evenementen met muziek kunnen geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken. Het is belangrijk dat de organisator daarvan bewust is en probeert de overlast zoveel mogelijk probeert te beperken en te voorkomen. Het is ook belangrijk  wij op de hoogte zijn als u overlast ervaart zodat we op de hoogte zijn en als het nodig is actie kunnen ondernemen. 

Ook bedrijven kunnen soms overlast veroorzaken waar u hinder van kunt ervaren. Het kan gaan over hinder van stank, geluid, licht of verontreiniging van lucht, water of bodem. 

Melden van overlast

U kunt op de volgende manieren overlast melden, (liefst op het moment dat overlast ervaren wordt):