Wat moet ik doen?

Lantaarnpaal kapot? Gat in de weg? Te hoge berm? Kapot speeltoestel?

App Meldpunt Buitenruimte

Meldingen over de openbare ruimte kunt u doorgeven met de app Meldpunt Buitenruimte. Deze kunt u downloaden via:

Google Play Store

Appstore

Formulier website

U kunt uw meldingen ook direct via de website doorgeven.

Telefonisch

Natuurlijk kunt u uw melding ook telefonisch doorgeven via 14024. Bel het calamiteitennummer (024) 684 13 01 alleen als er een gevaarlijke situatie is in de openbare ruimte (op het terrein van de gemeente). Bijvoorbeeld een omgewaaide boom op de weg, een wegverzakking of een groot gat in de stoep. Buiten kantoortijden kunt u een boodschap inspreken. Wij gaan direct met uw melding aan de slag. Het calamiteitennummer is niet bedoeld voor het melden van gladheid door sneeuwval.

Wat kunt u melden?

Via de app en de website van de gemeente kunt uw melding eenvoudig doorgeven. U kunt melding maken van onder andere:

  • Gedumpt of rondslingerend afval
  • Kapotte verkeersborden of paaltjes
  • Kapotte lantaarnpalen
  • Problemen met groen, bijvoorbeeld snoeien, uitstekende wortels, onkruid, te hoge bermen of een omgevallen boom in de berm.
  • Verstopte rioolput (op gemeentegrond)
  • Parkeeroverlast
  • Kapot speeltoestel

Het is heel fijn als u een of meerdere foto’s met uw melding naar de gemeente stuurt zodat we een duidelijk beeld hebben van de situatie. Als u uw gegevens (e-mailadres) achterlaat krijgt u direct een bericht dat uw melding in behandeling is. Is uw melding afgehandeld? Dan krijgt u daarover van ons weer een bericht (via e-mail, de app of telefonisch).