Meldkaart gemeente Berg en Dal

Wilt u een melding doen maar weet u niet bij wie? Via de meldkaart van de gemeente vindt u verschillende organisaties met telefoonnummers.

U kunt de meldkaart ook downloaden en opslaan via de onderstaande knop. Of print de meldkaart zelf uit.

Meldkaart downloaden

Overzicht organisaties op de meldkaart

Hulpdiensten alarmnummer tel. 112

Bel het alarmnummer voor spoedeisende hulp van politie, brandweer of ambulance. Bijvoorbeeld als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand. Of als u getuige bent van een misdrijf. Ook bij spoedincidenten op het water.

Politie tel. 0900 - 8844

Geen spoed, wel politie. Bijvoorbeeld aanrijdingen met wild. Algemene vragen of contact met de politie. Meer info via www.politie.nl.

Brandweer tel. 0900 - 0904

Geen spoed, wel brandweer. Bijvoorbeeld een vermoeid paard dat niet meer op eigen kracht uit de sloot kan komen. Een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt. Of een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan. Meer info via www.brandweer.nl.

Huisartsenpost Nijmegen tel. 024 - 35 23 579

Geen spoed, wel medische hulp nodig in de avond, nacht, weekend en feestdagen. Adres: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, weg door Jonkerbos 108, Nijmegen. Eerst telefonisch contact opnemen.

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom tel. 0800 - 9009

Storingen gas en elektra meldt u bij het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom, 24 uur per dag. Ook online via www.gasenstroomstoringen.nl.

Meldpunt Buitenruimte tel. 14024

Voor meldingen over zwerfafval, een kapotte lantaarnpaal, een verstopte straatkolk of andere meldingen in de openbare ruimte. Ook online via www.bergendal.nl/meldpuntbuitenruimte.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) tel. 024 - 75 17 700

Bij meldingen en klachten van illegale bouw en sloop, en overlast die bedrijven veroorzaken. 24 uur per dag via www.odregionijmegen.nl/snel-regelen/overlast of buiten kantoortijden via 026 - 37 71 800.

Staatsbosbeheer tel. 024 - 66 32 470

Melding van overlast in het bosgebied. Bijvoorbeeld zwerfafval. Tijdens kantooruren bereikbaar.

Waterschap Rivierenland tel. 0344 - 64 90 90

Voor het melden van calamiteiten op het water, vervuiling of ongewenste lozingen is het waterschap 24 uur per dag bereikbaar. Ook via www.waterschaprivierenland.nl.

Vertrouwenspersoon veilig buitengebied (ZLTO) tel. 06 - 29 52 0266

Voor voorlichting en informatie over ondermijning in het buitengebied. Of mail naar vertrouwenspersoon@veilig-buitengebied.nl.

Meld misdaad anoniem tel. 0800 - 7000

Anoniem M. is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Meer info op www.meldmisdaadanoniem.nl.

De Fraudehelpdesk tel. 088 - 78 67 372

Slachtoffer van cybercrime, oplichting of fraude? De fraudehelpdesk verwijst u door naar instanties die u kunnen helpen.

Buurtbemiddeling tel. 088 - 00 11 333

Burenruzie of overlast van buurtbewoners in uw thuisomgeving? Of mail naar buurtbemiddelingbergendal@sterker.nl.

Veilig Thuis tel. 0800 - 2000

Advies- en meldpunt van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Voor hulp, advies en een luisterend oor.

Meldpunt Bijzondere zorg tel. 088 - 14 47 030

U maakt zich zorgen of wilt advies over een persoon die zorgwekkend gedrag vertoont. Of mail naar wijkggd@ggdgelderlandzuid.nl.

Hengelsport Federatie Midden Nederland

Bij vermoedens van visstroperij ga naar www.meldvisstroperij.nl.