Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.

Vergunning of melding

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM(externe link)) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Hoe werkt het?

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • geluid
 • energie
 • afvalstoffen
 • lucht
 • bodemgebruik 

Het Activiteitenbesluit(externe link) bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Check via de AIM(externe link) of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Overleg met de gemeente over uw plannen, vóórdat u de vergunning aanvraagt.
 • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
 • U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Melding doen

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met uw activiteiten.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via Omgevingsloket online(externe link) met eHerkenning(externe link). U kunt de aanvraag of melding alleen digitaal doen.

Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule(externe link) (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de Omgevingsdienst regio Nijmegen (verder: ODRN). De ODRN stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de ODRN eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De ODRN stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De ODRN bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

Bent u het niet eens met de beslissing van de ODRN? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.