Bedrijven veroorzaken soms overlast in de vorm van stank, geluid, of verontreiniging.

Milieuklachten over bedrijven door bijvoorbeeld geuroverlast of geluidhinder, maar ook door verontreiniging van water, lucht of bodem, kunt u als volgt melden: